Nordvestpassagen

En in-situ støbt passage under S-togsnettet bliver både klimasikring og forbindelsesled mellem to bydele.

Facts

Projektperiode
2022-2023
Bygherre
Københavns Kommune
Kontraktsum
38,9 mio. kr.

Byrum og klimasikring

I København opfører Arkil en passage under S-tognettet, der både skal tjene som klimasikring og som forbindelsesled mellem de to bydele Nørrebro og Nordvest. Den færdige passage er 12 meter bred med dedikerede forløb til fodgængere og cyklister.

Både passagen og områderne på begge sider af passagen er opført således, at konstruktionen fungerer som skybrudssikring. Ved kraftig nedbør vil området fungere som et regnvandsdepot, der mindsker risikoen for oversvømmelser af de omkringliggende bygninger.

Arbejde i døgndrift

Indledningsvist blev der funderet langs banelegemet, hvorefter det forberedende anlægsarbejde for alvor gik i gang. Samtidig begyndte konstruktionen af det 1.100 ton tunge tunnelelement, der er støbt in-situ.

Efter grundige forberedelser blev tunnelelementet skubbet på plads i sommeren 2022. S-togstrafikken måtte indstilles under arbejdet, så alt var timet og tilrettelagt med henblik på at gennemføre operationen hurtigst muligt – og dermed minimere generne for passagerer på strækningen.

I løbet af ni døgn blev der arbejdet i døgndrift med at fjerne banelegemet, grave ud,  skubbe tunnelelementet på plads og genetablere banelegemet. 

Efterfølgende er der støbt kar på begge sider af passagen som en del af klimasikringsarbejdet. Det afsluttende anlægsarbejde indebærer reetablering af stier og belysning, opbygning af bakker med overskudsjord, opstilling af nye og eksisterende betonmøbler samt grillpladser.

FAKTA

Omfang

  • 2.150 kbm materialer indbygget i banen
  • 200 meter spor fjernet og reetableret
  • 1,477 kvm spunsvæg sat
  • 806 kbm beton er anvendt

 

Følgende Arkil-afdelinger bidrager

  • Arkil Anlæg
  • Arkil Fundering
  • Arkil Bro & Beton
  • Arkil Grundvandssænkning
  • Arkil Asfalt
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk