27. maj 2020

Byggemodning på Islands Brygge udfordret af grundvand

Grundvandssænkning og jordflytning fylder i øjeblikket rigtig meget på et kommende boligbyggeri på den yderste gren af Islands Brygge.

Her udfører vi en større byggemodningsopgave for ”Pension Danmark”, og byggeriet kommer til at udgøre to etagebyggerier på hver 13 etager, når det står færdigt.

Masser af grundvand og forurenet jord

”Projektet er udfordret af, at vi arbejder under grundvandsspejlet og tæt på vandet, så grundvandssænkning har været en stor del af projektet indtil nu sideløbende med anlægsarbejdet,” fortæller projektchef Jacob Holm, Anlæg København om Projekt Sirius som byggeriet også kaldes.  

”Derudover arbejdes der på en forurenet grund, hvilket betyder, at den jord, der er gravet væk, har vi skullet sortere og køre væk til deponi op til 13 forskellige steder alt efter forureningstype,” supplerer han.

I alt er der undervejs flyttet 60.000 ton jord for at gøre klar til de to store byggegruber på stedet. I forbindelse med byggegruberne har vi desuden etableret 153 opdriftsankre og har rammet cirka 1200 betonpæle på stedet.

Stort byggeri – minimal plads

Byggeriet er et af de sidste steder i områder, der ikke er bebygget, og det har også udfordret både mandskab og det materiel, der skal køre til og fra området, da der er minimalt med plads.

”Vi har virkelig skullet sno os for at komme ind og ud af byggepladsen, og koordinere hvem der gør hvad, for at kunne arbejde så smidigt som muligt,” konstaterer Jacob Holm.

 

 

KONTAKT

Jacob Holm
Projektleder

jcm@arkil.dk
20743509

Folkene bag Havnebryggen Sirius satser på et såkaldt DGBN GULD bæredygtighedscertifikat for de nye boligblokke, som bl.a. kommer til at præges af altaner med selvvandende altankasser og grønne facader. 

Læs mere om byggeriet her.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk