8. november 2022

Blødgøringsanlæg klar til at forsyne 100.000 borgere på Frederiksberg

solrød vandværk

Et af Danmarks mest avancerede vandværker er nu gået i drift hos Frederiksberg Forsyning. Vandværket er opført af Krüger og Arkil i konsortium.

Kalk i elkedlen er snart fortid på Frederiksberg. Her er et nyt blødgøringsanlæg nu i drift, efter at Krüger og Arkil i et konsortium har samarbejdet om at opføre værket siden begyndelsen af 2020.

Værket står nu som det første højhusvandværk i Danmark. For Arkils vedkommende har opgaven været at skabe den bygning, som blødgøringsanlægget nu er installeret i, imens Krüger har stået for teknikken.

”Det har på flere måder været en opgave ud over det sædvanlige, og det har krævet masser af kreativitet og innovation fra os. Men det er gået rigtig godt – ikke mindst i kraft af et fantastisk samarbejde i konsortiet og med bygherre, der har været meget fleksibel og løsningsorienteret,” fortæller Arkils projektchef Teit Honoré.

solrød vandværk

Størrelsen og pladsforholdene er nogle af de elementer, der har gjort opgaven til noget særligt. Den færdige bygning rager 26 meter op i luften og har en kælder, der ligger otte meter under terræn. Med sin placering midt på Frederiksberg var pladsen begrænset, og bygningen er opført med blot 2,5 meters afstand til Frederiksberg Forsynings eksisterende kraftvarmeværk.

”Derfor har vi udført rigtig meget ekstra fundering for at sikre, at det eksisterende kraftvarmeværk blev på sin plads,” siger Teit Honoré.

Tank støbt på stedet

Den nye bygning falder godt ind i den stilen fra kraftvarmeværket, og bag det stilrene ydre gemmer der sig mange komplekse løsninger – fx løber der hele 1.700 meter vandrør inde i bygningen. Hvad man heller ikke kan se udefra, er den store rentvandstank, som blev opført i vinteren 2021. Tanken måler 20x20 meter i grundplan og har 10 meter høje vægge, som er støbt in-situ. Tanken rummer 2.400 kbm.

Projektchef Teit Honoré har været med helt fra projekteringen af blødgøringsanlægget.Projektchef Teit Honoré har været med helt fra projekteringen af Frederiksberg Forsynings nye blødgøringsanlæg.

Det er Arkils egne folk, der har udført arbejdet med at grave ud, etablere kloak og støbe terrændæk, kælder samt rentvandstanken. Elementerne til bygningens vægge og etageadskillelse er leveret af Spæncom, der ligesom adskillige andre underentreprenører har bidraget til, at projektet er blevet en succes.

”Der har ligget en stor opgave i at koordinere de mange underleverandører, så de ikke kom til at gå i vejen for hinanden. Der har også været mange valg at træffe undervejs, og i den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til alle de medvirkende,” siger Teit Honoré.

Fra den 7. november i år har vandværket blødgjort vandet til 100.000 borgere fra 30 hårdhedsgrader til 8-12 hårdhedsgrader. Det karakteriseres som middelhårdt vand.

Vandværket bliver afleveret i december i år. Til den tid vil Arkil have udført ekstraarbejder for mere end 18 mio. kroner inden for den normerede tidsramme.

 

KONTAKT

Teit Honoré
Projektchef, Arkil Anlægsbeton

TLF.: 21 70 46 13 
TEHON@arkil.dk

FAKTA

Totalentreprise i konsortium med Krüger – blødgøringsanlæg på Frederiksberg

Periode: Januar 2020 – ultimo 2022

Bygherre: Frederiksberg Forsyning

Rådgiver: Niras, Gottlieb Paludan

Omfang:

  • 8.000 ton beton og 43 ton stålprofiler anvendt i de bærende konstruktioner.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk