9. september 2019

Bitubeton: Betonaffald bliver til ny asfalt

 
Arkil har sammen med Teknik & Miljø i Aarhus udviklet en ny type bæredygtig asfalt bestående primært af betonaffald.
 
Råstoffer som sand og sten er efterhånden en mangelvare - og det går kun én vej. Derfor har Arkils laboratorium igennem længere tid eksperimenteret med at forvandle betonaffald til ny asfalt.
 
"Tidligere asfaltprodukter med genbrugsbeton i har kun indeholdt ca. 10-15 procent beton, mens vi med Bitubeton er kommet helt op på 90 procent," fortæller projektchef Svend Jørgensen, der er én af ophavsmændene til idéen.
Idéen er, at Bitubeton skal erstatte den grove type asfalt, der normalt bruges som det bærende lag under det øverste slidlag, som er det, bilerne kører direkte på.
 

Et spændende samarbejde

Samarbejdet med Aarhus Teknik og Miljø har bl.a. bestået i rigelige leverancer af beton fra AffaldVarme Aahus.
”Der er et stort potentiale i øget genanvendelse af materialer frem for nye råstoffer og materialer. Aarhus finder sammen med virksomheder om løsningerne på, hvordan vi forandrer affald til nye produkter. Vi skal insistere på at øge genbrug af ressourcerne således, at vores samlede klimaaftryk mindskes mest muligt. Vi tror på, at vi kan have gavn af at være mere bæredygtige end andre byer,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø. 
 
Hos Arkil er vi ligeledes glade for samarbejdet med Aarhus Kommune: 
”Det har stor værdi for os at have en seriøs og kompetent samarbejdspartner, der kan levere de mange forskellige kvaliteter affaldsbeton, vi har brug for, og som samtidig brænder for det samme mål som os, nemlig at udvikle et mere bæredygtigt produkt der kan være et alternativ til andre, mere traditionelle asfalttyper,” siger Lars Kim Jørgensen, som er divisionsdirektør i Arkil. 
 

En lang og lærerig proces til bæredygtig asfalt

Bitubeton er blevet testet gennem mere end et år nu – først på vores laboratorium, hvor det efter mange forsøg lykkedes at finde frem til en recept, der var tæt på Vejdirektoratets grænsekurver for GAB (GrusAsfaltBeton) asfalt. Sidenhen lavede vi et fuldskala-forsøg på vores asfaltfabrik i Hasselager. Det lykkedes efter flere forsøg, indkøring og justering at styre processen, så den færdige råvare kunne prøveudlægges. De første prøveudlægninger viser indtil videre lovende resultater for asfaltens bæreevne.

Seneste udlægning var på REUSE i Aarhus i august.
 
 

Kontakt

Projektchef Svend Jørgensen

Facts

Danmarks nuværrende grusgrave vil være udtømte om ca 40 år.
Kilde: Danske Regioner 
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk