10. februar 2021

Biocovers skal rense gammel genbrugsplads for metangas

Et biocoverlag skal omdanne metangas til CO2 på specialdeponi i Esbjerg

Få nyheden læst op

Esbjerg Kommune fik, med støtte fra staten, sat gang i etableringen af 11 biocovers på det forhenværende specialdeponi Mågehøj i et forsøg på et bremse farlige gasser fra den gamle losseplads. Det skal omdanne metangas fra det forhenværende specialdeponi Mågehøj til den mindre kraftfulde drivhusgas CO2.

Vores store gravemaskiner og mandskab fra vores Esbjergafdeling arbejdede frem til årsskiftet på et spændende "klima-arbejde" på det forhenværende specialdeponi mellem Engparken og Vognsbøl Engvej. Her skulle vi etablere et særligt muldlag - kaldet biocover - på hele anlægget. Et arbejde vi også tidligere har udført på en genbrugsplads ved Randers.

Den særlige "klimadyne" vil lade bakterierne i kompostjord tage sig af problemerne ved metangas-produktion fra lossepladsen ved Vognbøl Engvej.

Penge til klimadyner

Med en større pose penge fra staten, er det tidligere specialdeponi ved Esbjerg blandt de steder i landet, som er blevet tildelt penge til det, der på en klimavenlig måde skal være med til at oprense en række tidligere genbrugspladser og specialdeponier.

Et biocover er kort fortalt et dække af kompost over et gammelt affaldsdeponi, hvor bakterier i komposten omdanner opsivende metan fra lossepladsen til den langt mindre aggressive drivhusgas CO2 og dermed reducerer den totale klimabelastning fra lossepladsen.

Undervejs i anlægsarbejdet på specialdeponipladsen har vi etableret 11 såkaldte ”biocovers” eller huller, hvor de største er 30 gange otte meter i omfang, og som omdanner metangas fra det gamle husholdningsaffald fra bunden af højen til det mindre skadelige kuldioxid, CO2.

 

 

KONTAKT

Kim Brendy Mejer
Projektchef

KME@arkil.dk
Tlf. 26884411

FAKTA OM BIOCOVER

Et biocover er kort fortalt et dække af kompost over et gammelt affaldsdeponi, hvor bakterier i komposten omdanner opsivende metan fra lossepladsen til den langt mindre aggressive drivhusgas CO2 og dermed reducerer den totale klimabelastning fra lossepladsen.

Når deponeret organisk affald nedbrydes, opstår der deponigas, som primært indeholder CO2 og metan. Både CO2 og metan er drivhusgasser, men metan er cirka 25 gange kraftigere end CO2.

Af hensyn til klimaet og den globale opvarmning er udsivningen af metan fra deponeringsanlæg derfor uønsket. I stedet bliver gassen ledt til biocover eller biologiske "vinduer", hvor kompostens naturlige mikroorganismer omdanner metanen til CO2 og vand.

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk