8. april 2022

Bæredygtig asfaltløsning er mere attraktiv end nogensinde

 

De aktuelle prisstigninger på råstoffer og energi gør det oplagt at renovere udtjente veje med bæredygtig løsning.

Imens prisen på traditionelt asfaltarbejde er banket i vejret, er den bæredygtige asfaltmetode BSM blot blevet endnu mere attraktiv, end den var for et år siden.

Det vurderer Arkil som en af Danmarks store asfaltleverandører. Her mærker man tydeligt, hvordan de aktuelle forhold påvirker omkostningerne ved traditionel asfalt, men man oplever også en stigende interesse for den bæredygtige løsning, som går under betegnelsen BSM.

”Allerede inden prisstigningerne på råvarer og energi tog fart, havde mange danske kommuner bemærket, at de med BSM kan udvide eller renovere slidte strækninger til samme eller lavere pris som med traditionel asfaltering. Den seneste udvikling har kun gjort BSM endnu mere attraktivt,” siger Arkils BSM-salgschef Charlotte Nyeng.

Ingen gas

Det særlige ved BSM-metoden er, at den både genanvender hele den gamle belægning, og at energiforbruget er væsentligt mindre end ved traditionelt asfaltarbejde. Processen går kort fortalt ud på, at en særlig maskine fræser den gamle vej op, knuser asfalten, tilsætter en anelse vand og bindemiddel, hvorefter blandingen bliver lagt ud med det samme.

På den måde undgår man en masse transport til og fra en asfaltfabrik, og så undgår man ikke mindst den energikrævende opvarmning af materialerne i en asfaltblanding. Det giver en markant CO2-besparelse, men har også betydning for prisen.

”Det betyder, at BSM-løsningen ikke har været offer for de stigende priser på grus, granit, gas og brændstof i samme omfang,” siger Charlotte Nyeng.

Hun forklarer, at BSM-løsningen ikke er gået helt fri for prisstigninger. Det hænger primært sammen med, at BSM bliver brugt til at lave vejens bærelag – det vil sige den nederste og tykkeste del af en vej. Ovenpå bærelaget skal der være et slidlag, og her er man endnu ikke klar med andre løsninger end de traditionelle typer af asfalt fra en asfaltfabrik.

”Men fordi slidlaget blot udgør et par centimeter øverst, snakker vi – alt afhængig af det konkrete projekt – stigninger i omegnen af 10-15 pct.,” siger Charlotte Nyeng.

Tiden er inde

I Arkil tilslutter Charlotte Nyeng sig brancheforeningen Asfaltindustriens advarsel mod at indstille de planlagte asfaltarbejder på grund af prisstigningerne – både fordi det koster to-tre gange så meget at rette op på en forfalden vej som at vedligeholde den i tide, og fordi det kan få alvorlige samfundsmæssige konsekvenser, hvis alle 98 kommuner holder på pengene på samme tid.

Hun henviser dog også til, at mange danske veje allerede er så forfaldne, at lappeløsninger kun vil være et kortvarigt fiks.

”Revner i en vej slår med sikkerhed igennem det nye slidlag på kort tid, og så står man jo med problemet igen,” siger hun.

Charlotte Nyeng opfordrer derfor til, at man i lyset af de nuværende priser på råstoffer og energi ser i retning af at renovere eller udvide de mange gamle veje.

”I stedet for at gemme pengene til andre tider, kunne man jo overveje at bruge pengene på at renovere og udvide gamle veje i stedet. Og her er BSM en oplagt løsning,” siger hun.

KONTAKT

Charlotte Nyeng
Salgschef

TLF.: 21 72 90 36 
CHNYE@arkil.dk

FAKTA – BSM in-situ

  • BSM står for bitumen-stabiliseret materiale
  • Metoden har været anvendt i udlandet i flere årtier, og i Danmark siden 2019.
  • Medfører stor reduktion af CO2-udledning, fordi 100 pct. af den eksisterende vej bliver genbrugt på stedet (in-situ).
  • Hele processen sker i en samlet arbejdsgang uden opvarmning – derfor bliver der ikke anvendt gas i processen.
  • Kvaliteten af BSM er afprøvet af Teknologisk Institut, som udelukkende har positive resultater.

Se mere på www.arkil.dk/bsm

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk