16. juni 2022

Arkil vinder stor rammeaftale i partnering med Hillerød-Halsnæs Forsyning og NCC


Partnering-aftalen blev underskrevet af (fra venstre) Peter Underlin, COO og forsyningschef i Hillerød Forsyning, Jacob Kaae Lind Nordqvist, adm. direktør i Halsnæs Forsyning, Michael Thomsen, direktør i NCC’s forsyningsenhed og Claus Lundgaard, divisionsdirektør i Arkil. Foto: Hillerød Forsyning

Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning har indgået en partnering-aftale med Arkil og NCC, som i de kommende år skal udføre fem store separatkloakeringsprojekter for de to forsyninger for cirka 600 mio. kroner. 

Partnering-aftalen mellem de to forsyningsselskaber fra Halsnæs og Hillerød og de to entreprenører, Arkil og NCC, er et langsigtet, strategisk samarbejde, der skal udmønte sig i konkrete resultater for alle parter.

”Ifølge aftalen deles vi alle om både fordele og ulemper gennem samarbejdet, ligesom parterne har forpligtet sig til at dele alle erfaringer med hinanden. Det betyder, at vi får bedre forudsætninger for at overholde både budgetter og tidsfrister, når de fem, store og vigtige renoverings- og separatkloakeringsprojekter skal føres ud i livet i de kommende år,” siger Peter Underlin, COO og forsyningschef, Hillerød Forsyning.

Billigere for borgerne

I sidste ende gavner de lavere omkostninger borgerne i både Halsnæs og Hillerød kommuner, da de to forsyningsselskaber er kommunalt ejede. Parterne deler både over- og underskud ligeligt, hvilket betyder, at både bygherre og entreprenør har sammenfaldende interesse. Så enhver optimering er til gavn for alle. Det skal sikre et positivt samarbejdsklima.

”100 procent tillid, åbenhed, gennemsigtighed og samarbejde fra projektets start er grundlaget for succesfuld partnering. Vi er indstillet på, at det kræver fuldstændig åbenhed og videndeling, så alle parter drager erfaringer og viden med ind fra de projekter, vi udfører. Vi hjælper med andre ord hinanden med at minimere risici og optimere projekterne,” siger direktør i NCC’s forsyningsenhed Michael Thomsen.

Det tætte samarbejde bryder også med nogle normer i entreprenørbranchen. Alle parter er nemlig forpligtet til at dele erfaringer fra projekterne med hinanden. Det betyder, at Arkil og NCC, der til daglig er konkurrenter, kommer til at dele viden, de normalt ville holde for sig selv.

Videreudvikler gode ideer

”Ved at pulje alle vores kompetencer kan vi nå længere. Når en god idé opstår, kan både vi og NCC være med til at videreudvikle den, og det giver grobund for ny læring til gavn for alle parter. Vi får kort sagt en samarbejdsstruktur, hvor vi alle spiller hinanden gode på tværs af både virksomheder og faggrænser,” siger Claus Lundgaard, divisionsdirektør i Arkil.

Aftalen betyder, at Halsnæs og Hillerød Forsyning indgår aftale med Arkil og NCC om i alt fem store projekter, fire i Hillerød og ét i Halsnæs. Arkil får ansvaret for projekterne i Hillerød Midtby og erhvervsområdet Rønnevang, mens NCC skal stå for separatkloakering af Favrholm og Østbyen i Hillerød samt kloakrenovering i Hundested i Halsnæs Kommune.

”Målet med samarbejdet er økonomisk effektivitet for alle parter samt innovation og bæredygtighed. Under forhandlingerne har vi på begge sider af bordet arbejdet på at fordele de økonomiske fordele og ulemper mellem os. Tillid og godt samarbejde er nøglen til succes,” siger Jacob Kaae Lind Nordqvist, administrerende direktør, Halsnæs Forsyning.

I bedste fald kan det forbedrede samarbejde føre til en reduktion af omkostningerne på mellem fem og 20 procent, som fordeles ligeligt mellem bygherre og entreprenør.


Arkil har meget positive erfaringer med i bagagen fra en række andre partneringprojekter, her i Aarhus. Foto: Arkil

KONTAKT

Erik Mathiesen 
Afdelingschef, Anlægsdivision Greve

TLF.: 23 73 40 78 
erm@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk