5. april 2019

Arkil vinder første etape af ny hurtigbusstrækning i Aalborg

 

Etableringen af den nye Plusbus linje i Aalborg går nu i gang og blev markeret med et offentligt arrangement torsdag den 4. april. Strækningen indebærer større omlægning af kørebane og fortov på en 12 kilometer lang strækning. Et arbejde, vi har vundet første etape af.​

 

København har metroen, Århus har letbanen og inden længe får Aalborg PlusBus (også kendt som BRT), som fra 2023 skal køre fra øst til Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Aalborgs nye universitetshospital i vest.

 

Det store anlægsprojekt løber over en periode på fire år, hvor der anlægges knap 12 kilometer busspor og 22 stationer tværs gennem byen.

Bustracéet er opdelt i 14 anlægsetaper og derudover kommer omdannelsen af 11 stationsforpladser.

 

Ommøblering af vejbanen

Arkil er, sammen med i alt seks entreprenører, prækvalificeret til at byde på anlægsarbejdet og har nu vundet den allerførste etape af anlægsarbejdet.

”Projektet indebærer en ombygning af tværprofilet af vejen. Fortovet skal gøres smallere, så der kan etableres cykelsti i begge sider af vejen, og der etableres en overkørbar midterrabat med brosten. Herudover kommer skilte, afvandingsarbejde, brolægning og plantebede,” fortæller afdelingschef i Aalborg, René Hald, om vores andel af anlægsprojektet, der i første etape indebærer en vejstrækning på 550 meter.

 

”Det bliver spændende at være med til at løfte et højt profileret projekt som dette, der skal være med til at binde Aalborg bedre sammen. Det har stor betydning for Aalborg, og samtidig får vi nu de første erfaringer med anlægsarbejdet på strækningen,” siger René Hald.

 

Den 4. april havde Aalborg Kommune sammen med Arkil inviteret Aalborgs borgere til et arrangement på Skydebanevej 14 ved Vestre Fjordpark, hvor Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen fik lov til at hoppe op i en af Arkils gravemaskiner og tage det første spadestik.

 

Du kan se mere om den nye hurtigbusrute i nyhedsindslaget herunder:

https://www.tv2nord.dk/nyheder/04-04-2019/1930/forste-spadestik-til-plusbus?autoplay=1#player 

 

 

KONTAKT 

René Hald
Afdelingschef Aalborg

reh@arkil.dk
29685999

FAKTA 

BRT (Bus Rapid Transit) er en højklasset busforbindelse. Den vil køre på en 12 kilometer lang strækning fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital. BRT-strækningen forventes at åbne i 2023.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk