8. juni 2018

Arkil vinder endnu en etape af Damhusledningen

Arkil JV har netop skrevet kontrakt med HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, om at udføre endnu en etape af Damhusledningen.

Tunneleringsarbejdet på etapen, der kaldes sektion II B+C, omfatter blandt andet 760 meter tunnelledning i dimensionen Ø1600mm indvendigt og fem adgangsskakte udført som sænkekasser udgravet uden grundvandssænkning.

I første omgang skal adgangsskaktene bruges som presse-/modtagegruber for tunnelmaskinen og efterfølgende som samlebygværker på den nye tunnelledning.

Projektet starter op i juni 2018 og forventes afsluttet med udgangen af april 2020.

Videoen omhandler etape 1 og etape 2-A af Damhusledningen.

KONTAKT

Michael Knudsen
Projektchef, Damhusledningen

mik@arkil.dk
21 67 75 09

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk