14. november 2019

Arkil vinder byggemodningsopgave til ny kompressorstation

Gasledningen Baltic Pipe, der kommer til at gå tværs over Sjælland, kaster flere anlægsopgaver af sig. En af dem er en kompressorstation ved Everdrup, som vores anlægsafdeling i Næstved skal udføre byggemodningen til.

I forbindelse med at den store gasledning ”Baltic Pipe” skal gå tværs over Sjælland, har vi vundet en større byggemodningsopgave i forbindelse med en kompressorstation ved Everdrup på Sydsjælland. I alt 36 hektar skal byggemodnes.

Et vigtigt knudepunkt for gasledningen

”Det er et stort projekt for vores afdeling med en forholdsvis stram tidsplan,” konstaterer afdelingschef Claus Haxgart fra Næstved.

Projektet til cirka 25 millioner går i gang i starten af december, og skal være afsluttet den 30. april næste år.

”Der mangler lige en ekspropriering af en gård, hvor noget af byggemodningen skal foregå – derfor kan vi ikke komme helt i gang før efter nytår.”

Byggemodningen danner grundlaget til den store kompressorstation, der skal sætte tryk på naturgassen på dens vej fra oliefelterne i Norge til forbrugerne i Polen.

Anlægsfolkene fra Næstved får på et tidspunkt følge af kolleger fra både vores beton og funderingsafdelinger.

”De skal lave en lille bro, der skal gå over en å i umiddelbar nærhed af kompressorstationen,” fortæller Claus Haxgart.

 

 

Kontakt

Claus Haxgart
Afdelingschef
 

Projektet Baltic Pipe

Baltic Pipe-projektet er et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System S.A. 

Gasrørledningen består bl.a. af nye gasrør i Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen.

Baltic Pipe vil være klar til drift i oktober 2022.

Udbygningen vil have en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året.

Baltic Pipe Project vil give adgang til flere forsyningskilder i Polen, Danmark, Sverige og de baltiske og central- og østeuropæiske regioner. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk