12. marts 2019

Arkil vinder Asfaltindustriens Arbejdsmiljøpris 2019

Arkil Asfalt gjorde det i 2018 så godt, at Asfaltindustrien og 3F’s pris for bedste arbejdsmiljøresultat tilfalder divisionen.

For to år siden modtog Arkil Asfaltindustriens Arbejdsmiljøpris. Nu gentager historien sig, for Arkil har igen fået tildelt prisen, som 3F og brancheforeningen Asfaltindustrien sammen står bag.

Udvælgelsen er sket med baggrund i Asfaltindustriens ulykkesstatistik, som både rummer tal for antallet af arbejdsulykker og det fravær, ulykkerne medfører.

"Arkil har samlet set klaret sig bedst og placerer sig pænt under branchens mål, forklarer Trine Leth Kølby, arbejdsmiljøkonsulent i Asfaltindustrien, og fortsætter: 

"Både når det gælder fravær i forbindelse med arbejdsulykker, antallet af ulykker og i forbindelse med underretning af nærvedulykker, er der styr på det."
 

Klart bedre end branchegennemsnittet

I Asfaltindustrien har man i flere år haft et branchemål om maksimalt 10 ulykker per en million præsterede arbejdstimer. 

Det mål blev senest opfyldt i i 2017, hvor branchen samlet set kunne fremvise en ulykkesfrekvens på 8,2. Desværre vendte billedet dog i 2018. Da året var omme, viste statistikken en ulykkesfrekvens på 13,2.

Hos Arkil Asfalt klarede man sig dog markant bedre med en ulykkesfrekvens på 7,6. 

Selv om divisionsdirektør Lars Kim Jørgensen ærgrer sig over, at branchen ikke samlet set har præsteret bedre, glæder han sig naturligvis over, at indsatsen i Arkil har båret frugt. 

"Prisen er et stort og vigtigt skulderklap til alle medarbejderne i Arkil Asfalt," lyder det fra Lars Kim Jørgensen.

Han peger på, at det flotte resultat skyldes flere tiltag.
 
 ”Det er min erfaring, at når vi bliver ved med at tale om arbejdsmiljø og sikkerhed, bliver man også mere opmærksom på det. Samtidig er der fokus på, at medarbejdere med en mindre skade, efterfølgende har fået ændret sin arbejdsfunktion, så vi har undgået sygefravær og dermed arbejdsskader med sygefravær," siger Lars Kim Jørgensen.
 
Herudover lægger han vægt på, at alle ansatte altid går i det korrekte arbejdstøj og sikkerhedssko, mens også skiltningen af arbejdsområder er vigtigt.

Asfaltindustriens Arbejdsmiljøpris

Det er 3F og Asfaltindustrien, der hvert år kårer en danmarksmester. 

For at vinde vandrepokalen og titlen skal man som virksomhed have klaret sig godt i Asfaltindustriens ulykkesstatistik året før, hvor der både ses på ulykkesfrekvens og ulykkesfraværsfrekvens - altså både på antallet af ulykker med fravær i forhold til antallet af præsterede timer samt på alvorligheden målt ud fra fraværet.

Kontaktperson

Lars Kim Jørgensen
Divisionsdirektør, Arkil Asfalt
lkj@arkil.dk
Tlf. 86 28 30 55

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk