17. december 2021

Arkil vil uddanne brolæggere i fængsler

Indsatte i fængslerne i Renbæk og Sdr. Omme får nu mulighed for at uddanne sig til brolæggere med en underviser fra Arkil.

Et nyt tiltag er på vej i samarbejdet mellem Arkil og High:five, som hjælper tidligere straffede i arbejde.

I begyndelsen af 2022 afholder entreprenørkoncernen for første gang kurser for indsatte. Kurserne har til formål at opkvalificere interesserede indsatte, så de efter afsoning af deres dom kan komme i arbejde som brolæggere.

Fængslerne i Renbæk og Sdr. Omme stiller faciliteter til rådighed, og Arkil har opkvalificeret en medarbejder til at undervise de indsatte en uge i hvert af de to fængsler i samarbejde med erhvervsskolen AMU Vest.

”For os handler det både om at tage et socialt ansvar og om at få adgang til talentmasse i en tid, hvor både vi og resten af branchen oplever stor mangel på arbejdskraft,” siger Tina Schougaard Nielsen, HR-koordinator i Arkil.

Hun fortæller, at Arkil i nogle år har indsluset tidligere indsatte i et samarbejde med High:five. Det har givet nogle arbejdsomme og loyale medarbejdere, og det er de erfaringer, man nu ønsker at bygge videre på.

Ingen garanti

Deltagerne på de to kurser forpligter sig på ingen måde til at søge i retning af Arkil, når de får mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Det til trods ser Tina Schougaard Nielsen stor værdi i at afholde kurserne.

”Det er selvfølgelig en investering i form af ressourcer, for vi har jo ingen garanti for, at de nye brolæggere ender som medarbejdere i Arkil efterfølgende. Men vi tror på projektet, siger hun og understreger, at branchen har et fælles ansvar for at løse udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

I High:five mærker man, at virksomhedernes efterspørgsel på motiverede medarbejdere er steget voldsomt – også selv om der er pletter på straffeattesten. I år har High:five hjulpet 169 unge med at få arbejde.

”Det plejede at være sådan, at vi skulle række ud til virksomhederne – men nu er det mere og mere dem, der rækker ud til os. Vi kunne hjælpe tre gange så mange i arbejde, hvis vi havde tid til det,” siger direktør Ole Hessel. 

Forligspartierne bag Finansloven har netop bevilget en fortsættelse af High:fives nuværende aktiviteter i 2022.

Læs mere om High:five her

KONTAKT

Tina Schougaard Nielsen
HR-koordinator
Tlf: 73 22 50 20 
TSN@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk