13. august 2019

Arkil underskriver flerårig rammeaftale med Nordals Fjernvarme

Ny, stor rammeaftale med Nordals Fjernvarme er på plads. Forude venter et omfattende anlægsarbejde for at udrulle fjernvarmenettet til forbrugerne på store dele af Nordals. 

Divisionsdirektør Torben Strandby Andersen kunne i forsommeren sætte sin underskrift på en to-årig rammeaftale med Nordals Fjernvarme. Der er mulighed for, at rammeaftalen kan forlænges i op til otte år.

Rammeaftalen omfatter blandt andet udførelse af jord- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg af transmissions-, distributions- og stikledninger for fjernvarmeforsyning fra et nyt halmværk ved Danfoss.

Syv kilometer transmissionsledning
I det hele taget er det et omfattende fjernvarmearbejder, der venter forude på Nordals, hvor planerne om at etablere fjernvarme har været mange år undervejs. 

”En del af kontrakten rummer også renoveringsarbejde af distributions- og stikledninger i eksisterende fjernvarmeforsyningsområder. Arbejdet dækker alt gravearbejde og reetablering samt montering af fjernvarmerør og komponenter," fortæller Torben Strandby Andersen.

Anlægsperioden er etapeopdelt, og den første etape indeholder etableringen af cirka syv kilometer transmissionsledning fra et nyt halmværk til to nye centraler samt flere eksisterende forsyningscentraler og Danfoss. Denne etape finder sted fra 1. juli 2019 til 1. marts 2020.

Derudover etableres der distributions- og stikledninger til forsyning af nye fjernvarmeområder i Havnbjerg og Nordborg. Næste etape vil være udrulning af distributions- og stikledninger i nyt forsyningsområde i Havnbjerg. Anden etape går i gang 1. marts 2020 og løber frem til rammeaftalens udløb.

I alt vil mere end 2.500 nordalsiske bygninger efter planen få tilbudt fjernvarme frem til 2026 – bygninger, der i dag bliver opvarmet med enten el, olie, biobrændsel eller naturgas.

 

 

KONTAKT 

Torben Strandby Andersen
Divisionsdirektør, Arkil A/S - Jylland Syd

tsa@arkil.dk
2373 4569

FAKTA

De fleste borgere på Nordals får i dag varme i form af naturgas, men i Sønderborg Kommunes varmeplan er Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen udlagt til fjernvarme.

I 2019 starter opførelsen af et nyt varmeværk med to biomassefyrede kedler på i alt ca. 16 MW. 

Arbejdet med at etablere fjernvarme kommer til at foregå i to faser:

  • 2020 – 2024 Nordborg og Havnbjerg 
  • 2021 – 2026 Svenstrup, Guderup og Egen 

Når projektet er udrullet får mere end 2500 boliger tilbudt fjernvarme.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk