5. januar 2018

Arkil udvider Flådestation Frederikshavn markant

I slutningen af det forgangne år afleverede vi en nyrenoveret og forlænget kaj til Flådestation Frederikshavn.

Projektet, der har involveret både vores Vandbygningsafdeling samt Fundering og Anlæg, indebar blandt andet renovering af 1710 meter kajareal, anlæg af 680 meter ny kaj samt etablering af 27.000 m2 nyt kajareal til opbevaring af flådestationens maskiner og grej. Herudover er der rammet nye spuns umiddelbart foran en eksisterende kajkant i den sydlige del af flådestationens område.

Endelig har vi stået for uddybningen af selve havnebassinet med godt en meter, hvilket betyder, at dybden fremover er otte meter. Et nyt slæbested er etableret, og elanlægget på kajen er renoveret.

Hele projektet er afsluttet efter godt to år og er nu afleveret til flådestationen. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk