8. november 2023

Arkil tager fat på 421 mastefundamenter

På en 172 km lang strækning anlægger Arkil 421 fundamenter til højspændingsmaster for Energinet. Første spadestik er netop taget på en af Danmarks længste byggepladser.

 


Arbejdet på den første af 421 lokationer gik i gang 7. november 2023.

 

Mere end et års forberedelse kulminerede i dag, da maskinfører Michael Thomsen tog første spadestik på en af Arkils største opgaver i de senere år fra førerhuset i sin Volvo EC250El.

Repræsentanter fra både Arkil og bygherren Energinet var samlet for at markere begivenheden.

”Det er en vigtig forbindelse, vi nu går i gang med at bygge. Det er den første store transmissionsforbindelse, der bliver bygget efter beslutningen om at omlægge elproduktionen til grøn strøm,” sagde Energinets vicedirektør Henrik Brinkman Madsen.

Dermed ruller produktionstoget, når vi anlægger 421 fundamenter til højspændingsmaster for Energinet. Fundamenterne kommer til at stå med 330-340 meters mellemrum fra den dansk-tyske grænse i syd til Idomlund nær Holstebro i det midtjyske – en 172 km lang strækning, hvoraf de 26 km dog bliver etableret med jordkabler. 


En række repræsentanter fra Arkil og Energinet var mødt op for at overvære første spadestik.

Anlægsarbejdet danner fundamentet for Energinets forstærkning af elnettet, hvor en ny 400 kV-forbindelse erstatter den eksisterende 150 kV-forbindelse.

Stor dag

For Arkil markerer spadestikket overgangen fra en omfattende planlægningsfase til, at de mange planer nu bliver til virkelighed.

Arkil blev tildelt ordren tilbage i maj 2022, og i mellemtiden har bygherre forhandlet med lodsejere, ligesom de sidste miljøgodkendelser nu er kommet på plads. Nu samarbejder medarbejdere fra adskillige af Arkils afdelinger om at løse opgaven.

”For os er det en stor dag. Det gælder hele organisationen, at det er rart at komme i gang med det fysiske arbejde og se, hvordan al planlægningen fungerer i praksis,” siger Arkils projektchef Per Holm Helgesen.


Produktionen kommer til at køre sideløbende på flere lokationer. Her er det grundvandssænkning.

Timet og tilrettelagt

Det er således en produktionsproces timet og tilrettelagt ned i mindste detalje, der nu kan realiseres. De enkelte mastefundamenter måler i gennemsnit 10x10 meter, og forud for anlægsarbejdet screenes de 421 lokationer for at fastslå behovet for grundvandssænkning. Om nødvendigt sænker vi grundvandet og pælefunderer, inden vi graver ud, armerer og støber.

Når Arkil har afleveret fundamenterne til Energinet, bliver der rejst master og trukket tråde. Til sidst reetablerer vi de arealer, der bliver benyttet til adgangsveje.

”Vi har sammensat et hold af kompetente kræfter på tværs af Arkils afdelinger. Mange af os har allerede arbejdet med projektet her i flere måneder, og derfor har vi det lige nu lidt som køer, der kommer på græs – vi glæder os bare til at komme derudad,” siger Per Holm Helgesen.


Per Holm Helgesen, projektchef i Arkil.

KONTAKT

Per Holm Helgesen
Projektchef, Arkil Anlægsbeton

TLF.: 40 33 56 55 
PERHH@arkil.dk

FAKTA

421 mastefundamenter til 400 kV-forbindelse fordelt over en 172 km lang strækning fra den dansk-tyske grænse til Idomlund nær Holstebro. Heraf etableres 146 km med luftledninger og 26 km med jordkabler.

Periode: November 2023 – primo 2025

Bygherre: Energinet

Omfang:

  • 35-40.000 kbm beton
  • 4.400 ton armering
  • 215.000 kbm jord udgraves, hvoraf de 170.000 genindbygges
  • Omtrent 1.000 pæle
  • Grundvandssænkning efter behov

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk