4. april 2018

Arkil skal renovere den gamle Lillebæltsbro


Den gamle Lillebæltsbro set fra toppen af den nye Lillebæltsbro. Den mere end 80 år gamle bro skal blandt andet have fornyet brodækket.

Knudepunkt: En gennemgribende renovering af Lillebæltsbroen er tiltrængt, men vil betyde lukning af broen i 20 uger hen over sommeren.

Den gamle Lillebæltsbro lukker ned for kørende trafik i slutningen af maj 2018 og 20 uger frem, når vores medarbejdere fra Bro & Beton går i gang med at bryde den eksisterende vejbane op og etablere ny belægning.

Arbejdet, som vi har vundet for Vejdirektoratet, er en hovedentreprise, der, udover udskiftning af brodækket, også indbefatter nye kantbjælker, overfladebehandling af stålbjælker og profileringslag.

Den 1200 meter lange bro blev bygget i 1935 og har således mere end 80 år på bagen, og det kan ses flere steder. Renoveringsarbejdet er derfor helt nødvendigt for at forlænge broens levetid.

Mens arbejdet står på, kan landbrugs og erhvervskøretøjer ikke benytte broen, og al anden trafik skal ledes over den nye Lillebæltsbro. Broen er dog stadig åben for jernbanetrafikken samt gående og cyklister.

”Vi kommer til at arbejde i et meget smalt område, da selve vejbanen kun er 5,6 meter bred. Samtidig skal vi arbejde meget tæt på jernbanen, hvilket stiller krav til mandskab og maskiner og komplicerer arbejdet. Herudover er der hensynet til bløde trafikanter, der også skal passere broen," siger produktionschef Martin Andersen.

Han forklarer, at der fra maj måned skal arbejdes i skiftehold både dag og nat i den periode, hvor broen er helt afspærret. Næste etape af renoveringen finder sted i 2019, hvor broen igen er lukket i 20 uger.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk