30. oktober 2023

Arkil-seniorer på tur

 

Pensionerede funktionærer fra Arkils midtjyske afdelinger har fundet sammen i en forening, hvor de holder kontakten til Arkil og hinanden.

 

”Når man har været i Arkil i 34 år, så slipper man det altså ikke bare lige.”

Sådan fortæller Kirsten Nygaard, imens hun traver rundt i Hillerød sammen med de andre medlemmer af Foreningen Arkil Senior – Midt. De har alle det til fælles, at de har været funktionærer i en af Arkils midtjyske afdelinger, og at de gerne vil bevare en relation til den virksomhed, der har præ­get dem igennem flere årtier.

Vi møder medlemmerne, imens de er på en af foreningens to årlige udflugter. Denne gang er turen gået til Sjælland, hvor de begyndte med en tur til Frilandsmuseet, som Arkil var med til at opføre i 2018. Efter en overnatning fik de en rundvisning på Frederiksberg Vandværk, og nu er de nået til Hillerød. Her udfører Arkil kloakseparering og belægningsarbejde i byens gågade i partnering med Hillerød Forsyning.

Mærker Arkil-ånden

Der bliver kigget, lyttet og spurgt interesse­ret ind, imens projektchef Tonny Engelsted Petersen fortæller om detaljerne i Hillerød. Også divisionsdirektør Claus Lundgaard er med, og vel fremme på Arkils kontor er det tid til smørrebrød og snak.

”Man mærker tydeligt Arkil-ånden, når man er rundt på byggepladserne i dag. Det er tydeligt, at folk stadig går op i det og viser omsorg for hinanden,” siger Jørgen Hougaard.

”Ja, og det bliver understreget af den mod­tagelse, vi får, når vi kommer rundt. Det er vi meget taknemmelige for. Det har stor værdi for os at bevare en relation til Arkil, for det har jo fyldt meget i vores liv,” siger for­eningens formand Steen Krogsdal.

Klokken nærmer sig 14, og det er tid til at komme videre i dagens program. Næste stop er Græsted, inden Arkil-seniorerne sætter kursen mod Jylland efter to intense dage.

KONTAKT

GITTE HOLM
Direktionsassistent

TLF.: 73 22 50 44 
GIH@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk