19. april 2023

Arkil renser vand med kraftig PFAS-forurening

De kræftfremkaldende stoffer i PFAS-familien er kommet på alles læber, og det med god grund. Men selvom debatten først for alvor har fået momentum herhjemme i de seneste tid, har Arkils afdeling for Miljøteknik renset PFAS ud af vand i Sverige igennem flere år – og det med succes.

I et af de seneste projekter renser vi grundvandet under en brandøvelsesplads i Östergötland. I grundvandet er koncentrationen af PFAS-stoffer målt til 12.000 nanogram (ng) pr. liter. Heraf tegner PFOS sig for 10.000 ng/l. 

De første vandprøver viser, at PFOS-koncentrationen efter rensning i vores anlæg er reduceret til brøkdel (1/200) af det tilladte niveau i udledningen i den aktuelle svenske case. 

Sat i en dansk kontekst svarer det til, at den samlede koncentration af PFAS-stoffer efter rensning i vores anlæg er 8 gange lavere end det tilladte niveau i dansk drikkevand.

Kan fjerne PFAS fra forurenet jord

I Arkil har vi desuden lang erfaring med at rense forurenet jord på stedet med både vaskning og termisk opvarmning.

Vi er parate til at bruge metoderne til at oprense PFAS-forurenet jord – det er dokumenteret, at man ved termisk opvarmning kan bringe niveauet af PFAS i selv svært forurenet jord helt ned til detektionsgrænsen. 
 
Se eksempler på oprensninger af PFAS-forurenet vand her:

Oprensning af PFAS-forurenet grundvand

PFAS – Forurenet vand fra brandøvelsesplads

 

KONTAKT

KIM RIKARD JENSEN
Projektchef, Arkil Miljøteknik

TLF.: 4041 67 97 
KRJ@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk