15. april 2021

Arkil ophæver aftale om overtagelse af NCC Road Service A/S

 

Få læst nyheden op

 

I juli 2020 indgik NCC og Arkil en aftale om, at Arkil kunne overtage NCCs vejservice-aktiviteter i Danmark. Aftalen var betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighederne, og parterne havde aftalt en frist for godkendelsen på ni måneder. Da godkendelsesprocessen ikke er blevet gennemført inden udløbet af denne frist og der ikke er udsigt til en snarlig god-kendelse, er aftalen ophævet.

Processen for myndighedsgodkendelsen har desværre taget væsentligt længere tid og været betydeligt mere kompliceret end forventet ved aftalens indgåelse, og på den baggrund har Arkil valgt at ophæve aftalen, da den aftalte tidsfrist er udløbet.

Jørgen Søndergaard, adm. direktør i Arkil A/S, udtaler:
”Vi er kede af, at fusionen ikke kunne gennemføres inden udløbet af tidsfristen, for vi havde set meget frem til at byde de ca. 200 ansatte i NCC Road Services velkommen i Arkil. Aftalen ville have tilført både traditionelle vejserviceaktiviteter og mere specialiserede ydelser inden for fejning, afvanding og ukrudtsbekæmpelse, så Arkil kunne levere flere konkurrencedygtige ydelser til nuværende og nye kunder. Nu vil vi i stedet forfølge en strategi, hvor vi over tid igennem organisk udvikling og eventuelt mindre opkøb opnår den udvikling og de synergier, som købet af NCC Road Services ville have givet os.”

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Jørgen Søndergaard på tlf. 73225050.

Med venlig hilsen
ARKIL A/S

Jørgen Søndergaard
Administrerende direktør

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk