3. maj 2023

Arkil med i energikrisestaben "NEKST"

Hvordan får vi hurtigst muligt udrullet gode alternativer til naturgassen? Den udfordring skal Arkil hjælpe med at finde løsninger på som medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets nationale energikrisestab NEKST.

I NEKST-arbejdsgruppen ”Farvel til gas i danske hjem” skal 11 personer med kendskab til hvert deres fagområde identificere barrierer og finde løsninger over de kommende ni måneder. Arkil er udpeget i kraft af vores lange erfaring med at anlægge infrastruktur – heriblandt fjernvarme, der mange steder er det oplagte alternativ til gas.

”Vi er stolte over at være blevet inviteret med i NEKST, og over at det er sket på baggrund af den store viden og erfaring, vores mange dygtige medarbejdere i Arkil har. Med den vidensbase kan vi bidrage med konkrete indsigter i, hvordan det hurtigst muligt kan lade sig gøre at tilpasse den danske infrastruktur til andre energikilder,” siger Arkils repræsentant i NEKST, Group CEO Jens Skjøt-Arkil.

Han fortsætter:

”I Arkil ved vi af erfaring, at det giver gode forudsætninger for en vellykket proces, når man på et tidligt stadie inddrager de relevante parter. Derfor glæder det mig, at ministeriet inviterer centrale aktører med ind i løsningsrummet – det er alle tiders udgangspunkt for, at vi kan skabe gode løsninger på alvorlige udfordringer sammen."

Medlemmerne af arbejdsgruppen "Farvel til gas i danske hjem" er:

 • Forperson: Lars-Peter Søbye, formand for Industriens Fond, fhv. adm. direktør COWI og fhv. formand for DI
 • Claus Torp, teknisk direktør, Furesø Kommune
 • Mette Smedegaard Hansen, Corporate Affairs Director, Nature Energy
 • Troels Skipper, udviklingschef, OK a.m.b.a.
 • Jens Skjøt-Arkil, Group CEO, Arkil
 • Henrik Holst Elstrøm, Senior director, SME international, Danmarks Eksport- og investeringsfond, og bestyrelsesformand, Ribe Fjernvarme
 • Tina Kramer Kristensen, direktør for division om energisystemer, Rambøll
 • Steen Neuchs Vedel, adm. direktør, Vestforbrænding
 • Tina Schou, leder af systemplanlægning, Evida
 • Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør, EWII
 • Knud Pedersen, Chief Regulatory Officer, Andel og bestyrelsesformand Cerius og Radius

Læs mere om NEKST her: Arbejdet i NEKST er i gang: Her er medlemmerne (kefm.dk)

KONTAKT

Spørgsmål bedes rettet til direktionsassistent Gitte Holm på gih@arkil.dk, tlf. 73 22 50 50.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk