21. marts 2024

Arkil-koncernen præsenterer et stærkt resultat for 2023

En afbalanceret vækst i både Danmark, Tyskland og Irland har medvirket til, at Arkil-koncernen kom ud af 2023 med 269 mio. kr. i driftsresultat - det bedste resultat nogensinde.


Arkil-koncernen, der omfatter datterselskaber i Danmark, Tyskland og Irland, har i 2023 haft en stabil, afbalanceret og værdiskabende vækst og samtidig leveret det bedste resultat nogensinde. 

Det afspejler sig i, at omsætningen for Arkil-koncernen i 2023 endte på 4.096 mio. kroner mod 3.940 mio. kroner i 2022 – altså en stigning på 4,0 procent.

De udenlandske aktiviteter har igen leveret et særdeles flot resultat, og i 2023 kom de danske aktiviteter til-bage på sporet med en tilfredsstillende indtjening efter et par svære år.

Det primære driftsresultat i 2023 udgør 269 mio. kroner, svarende til en overskudsgrad på 6,6 procent mod 4,1 procent året før. Årets resultat før skat udgør 248 mio. kroner mod 147 mio. kroner i 2022 og er realiseret bedre end de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2022. 

"Det gode resultat er bredt funderet på tværs af koncernen. Der skal lyde en stor tak til alle vores dygtige og dedikerede medarbejdere, som har ydet en stærk indsats,” siger Group CEO Jens Skjøt-Arkil.

Han tilføjer, at der på tværs af Danmark, Tyskland og Irland er leveret mange både små og store projekter til tilfredse kunder. 

”Vi kan alle være stolte over vores bidrag til blandt andet at understøtte den grønne omstilling, styrke den trafikale infrastruktur og hjælpe til at håndtere effekten af klimaforandringerne. Samtidig kan vi glæde os over, at dialogbaserede samarbejdsmodeller vinder mere frem med færre konflikter og bedre samarbejdsklima til følge,” siger Jens Skjøt-Arkil.

Forventning om rolig og stabil vækst

Arkil-koncernen kigger ind i et 2024 med udsigt til et stabilt anlægsmarked, hvor blandt andet trafikal infrastruktur og energikonverteringer vil præge aktiviteten. Der kan dog stadig spores tegn på nedgang i markedet for byggeri i Danmark og Tyskland, imens Irland fortsat oplever høj byggeaktivitet.

”Udbygningen af infrastrukturen til den grønne omstilling af vores energisystemer er en væsentlig del af vores ordrebøger, og her er der fortsat stor investeringslyst fra både myndigheder og private aktører,” siger Jesper Arkil, bestyrelsesformand i Arkil Holding.

For 2024 forventes en let stigende aktivitet og en overskudsgrad af den primære drift på mellem 3 og 5 procent på tværs af koncernen.

”Projekter relateret til god fremkommelighed på vejene og håndtering af stigende nedbørsmængder fylder også fortsat meget hos vores kunder, ligesom styrkelse af forsvaret nu igen er i vækst, om end på en trist baggrund. Samlet set forventer vi, at vi kan fortsætte den rolige og stabile vækst i det kommende regnskabsår med en indtjening på niveau med vores langsigtede forventninger,” siger Jesper Arkil.

 

KONTAKT

Henvendelser vedrørende denne pressemeddelelse bedes rettet til direktionsassistent Gitte Holm på gih@arkil.dk, tlf. 73 22 50 50.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk