29. marts 2023

Arkil-koncernen leverer endnu et godt resultat i 2022

Arkil-koncernen har i 2022 øget omsætningen til 3,9 mia. kr. og på trods af et udfordrende år med bl.a. høje råstof- og energipriser, opnåede koncernen samlet set et tilfredsstillende resultat på 147 mio. kr. før skat.


Arkil Holding A/S omfatter Arkil-koncernens danske og udenlandske aktiviteter og beskæftiger godt og vel 2.000 medarbejdere i Danmark, Tyskland og Irland. Omsætningen endte på 3,9 mia. kr. imod 3,7 mia. kr. året før, og resultatet af primær drift blev 163 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 4,1% imod 120 mio. kr. og 3,3% i 2021.

2022 har været et meget volatilt år, men vores aktivitet og resultat i 2022 er på trods af dette samlet set realiseret på et tilfredsstillende niveau og bedre end året før. Energipriser, råvaremangel, inflation og generel usikkerhed gjorde året uforudsigeligt, og vi er tilfredse med, at vi som koncern overgår vores målsætning om en overskudsgrad på minimum 3,5%. Særligt i Tyskland og Irland har aktivitet og resultat ligget på et højt niveau, hvilket bidrager til et samlet tilfredsstillende resultat. , udtaler Jens Skjøt-Arkil, adm. direktør i Arkil Holding A/S.

Generelt er der høj aktivitet inden for projekter relateret til vedvarende energi, fjernvarme og reduktion af gasafhængighed, og Arkil spiller en væsentlig rolle i dette arbejde. Specielt i Danmark udvises der fortsat voksende interesse fra bygherrer på løsninger, der kan bidrage til CO2-reduktioner og mindskning af klimabelastningen i både anlægs- og driftsfasen. Samtidig oplever vi også en voksende interesse for samarbejdsformer, der fremmer en samarbejdskultur frem for konflikter. Dette er alt sammen aktiviteter, som Arkil har stor erfaring med og kompetence indenfor, og det er en udvikling, vi byder velkommen.

"I Danmark startede 2022 med god aktivitet, men vi blev dog hurtigt ramt af meget store prisstigninger på varer, råstoffer og ikke mindst energi. Det har resulteret i et meget varieret år, hvor nogle områder har leveret fantastiske resultater, og andre har haft det meget svært. I løbet af året er det lykkedes at få bedre kontrol over prisudviklingen, ligesom det også har været nødvendigt at afstå fra kontrakter, hvor reguleringsmekanismerne ikke har været tilstrækkeligt gode, således at vi er bedst muligt forberedt på det kommende år. udtaler Jørgen Søndergaard, adm. direktør i Arkil A/S, som står for Arkil-koncernens danske aktiviteter.

For 2023 er der i Danmark udsigt til et vigende marked for byggeri, mens anlægsmarkedet forventes at blive sammenligneligt med 2022, hvor særligt fjernvarme og energikonverteringer har været i vækst. I udlandet forventes aktiviteten at holde niveauet og efterspørgslen på anlægsarbejder er generelt stor på alle vores markeder. Vi ser derfor mange spændende potentialer og er i den sammenhæng opsøgende på flere dygtige medarbejdere i alle niveauer. Samlet set forventes der i 2023 endnu et godt resultat.

KONTAKT

Spørgsmål til denne pressemeddelelse bedes rettet til direktionsassistent Gitte Holm på gih@arkil.dk, tlf. 73 22 50 50.

Læs mere

Hele pressemeddelelsen

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk