8. marts 2022

Arkil-koncernen donerer penge til nødhjælp i Ukraine

Det kommer bag på de fleste, at der skulle komme krig i Europa så hurtigt og med så kort varsel. Det påvirker os alle, og som virksomhed går vi heller ikke ram forbi i form af hastigt stigende omkostninger og øget usikkerhed.

Men den største pris betaler ukrainerne, og de har brug for verdenssamfundets hjælp og støtte.

Arkil-koncernen har derfor valgt at donere et beløb på 50 euro for hver af vores ca. 2.000 medarbejdere, svarende til ca. 750.000 kroner.

I den forbindelse ligger det os tungt på sinde at takke vores medarbejdere i både Danmark, Tyskland og Irland – det er jeres indsats, der har muliggjort donationen.

Støtten gives som nødhjælp til Ukraine igennem organisationerne Unicef og Røde Kors.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk