23. februar 2024

Arkil kan vinde historisk miljøopgave

Efter en ny udbudsrunde har Region Midtjylland nu udpeget Arkils tilbud på oprensning af Høfde 42 som det mest fordelagtige. 

Arkil er nu et vigtigt skridt tættere på at vinde Danmarkshistoriens hidtil største oprensningsopgave. Det står klart, efter at Region Midtjylland har udpeget Arkils tilbud som det mest fordelagtige blandt de tre bydende virksomheder.

- Det er glædeligt, at vi har tre virksomheder, der rent faktisk kan løse opgaven. Men prisen er en væsentlig faktor, og der er ca. 250 mio. kroners forskel på den dyreste og den billigste. Arkil har den bedste pris og samtidig en rigtig god løsning, der fuldt ud lever op til alle kvalitetskriterierne," skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse

Regionsrådet skal på sit møde den 20. marts beslutte, om det vil indgå kontrakt med Arkil A/S om oprensningen ved Høfde 42. Det forudsætter dog, at Folketinget inden da giver regionen en garanti for, at staten vil stille den nødvendige finansiering til at gennemføre projektet. 

Velkendt teknologi

Hvis kontrakten falder endeligt på plads, ser Arkil frem til at løse opgaven i samarbejde med WSP Danmark og Haemers Technologies. Det vil ske med en velkendt teknologi, der her kommer i spil i en skala, der ikke tidligere er set inden for landets grænser. 

Et af kravene i udbuddet er bl.a., at der skal bruges opvarmning (termisk oprensning) til at fjerne forureningen. Oprensningen skal foregå på eller ved Høfde 42, så der ikke skal transporteres store mængder forurenet jord og sand væk fra området af både sikkerheds- og klimahensyn.

Arkil vil udnytte, at forureningen allerede er omkranset af en spunsvæg, som Arkil i øvrigt satte tilbage i 2006. Indenfor spunsen skal der etableres fire ”behandlings-celler” på hver ca. 6.200 m3 med dobbelt spunsvæg, hvor selve oprensningen skal foregå med brug af gasbrændere til opvarmning.

Den rensede jord fra cellerne skal tilbage i området, og stranden bliver reetableret, når al jorden/sandet er behandlet.

Hvis og når regionsrådet indgår kontrakt med Arkil, skal der sikres miljøgodkendelse mv., inden anlægget kan etableres, og oprensningen sættes i gang. Oprensningen vil formentlig være gennemført i 2030.

 

KONTAKT

Kim Rikard Jensen
Produktionschef, Arkil Miljøteknik

TLF.: 40 41 67 97  
KRJ@arkil.dk

FAKTA

Oprensning af generationsforurening ved Høfde 42 i samarbejde med WSP Danmark og Haemers Technologies.

Bygherre: Region Midtjylland

Forventet afslutning: 2030

Det vurderes, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 ton forurenende stoffer, herunder 7 ton kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget. 

Læs mere her.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk