3. september 2018

Arkil forbereder vejen til førerløse busser i Aalborg


Foto: Autonomous Mobility

BYFORNYELSE: Et pilotprojekt med førerløse busser er omdrejningspunktet i et større anlægsprojekt i Aalborg.

Astrupstien i den østlige del af Aalborg er en del af et større byrumsprojekt, som skal binde området bedre sammen og gøre det attraktivt at bo i. I den forbindelse skal stien laves om, så den fremover kan rumme små førerløse busser.

Vores anlægsafdeling i Aalborg står for at anlægge den cirka 1600 meter lange strækning, som også indebærer, at vejen under en tunnel skal sænkes.

”Vejen, som ligger i forlængelse af Humlebakken, laves som en almindelig asfaltvej, hvor både busser og cykler fremover skal kunne køre. Herudover skal der in situ støbes et fortov langs vejen. En af opgaverne er, at der skal laves nogle perroner, hvor man kan stige af og på. Her er der nogle forskellige højdeforskelle, vi skal regne ind, når vi laver kantstenene,” forklarer projektchef Allan Klingenberg.

De førerløse busser bliver GPS-styret og kan rumme cirka 11 passagerer. Af hensyn til sikkerheden kører de kun 25 kilometer i timen, og de stopper automatisk, hvis der kommer noget ind foran dem. Når busserne når deres endemål, behøver de ikke vende, da de både kan køre forlæns og baglæns. De førerløse busser er et pilotprojekt, som Aalborg Kommune forventer sig meget af.

Det skal nemlig være med til at promovere Aalborg som en grøn og innovativ hovedstad.

Genbrug gav besparelser
I forbindelse med planlægningen af projektet blev Arkil bedt om at komme med forslag til, hvordan man kunne finde besparende løsninger.

”Det endte med, at vi foreslog, at man i stort omfang kunne genbruge en lang række af materialerne fra den eksisterende vej og genbruge dem som bundsikring i den nye vej. Det gjaldt alt fra fortovet, hvor vi knuste betonen til asfalten fra de gamle materialer under vejen. Det betød, at vi sparede deponi og bortskaffelse af materialet,” fortæller projektchefen om den manøvre.

En anden hurdle ved projektet var det stykke af vejen, som fører under en ældre tunnel i området.

”Rådgivere og kommunen var meget opmærksomme på de afstivningsprincipper, der blev brugt, da vejen under tunnelen skulle sænkes. Det er en ældre tunnel, som i forvejen har nogle revner. Samtidig fandtes der ikke originale tegninger af tunnelen, så det har helt klart været den største hurdle undervejs. Men vi er kommet i mål med både med afstivningen og vejen, der er blevet sænket cirka 60 centimeter, så de nye busser kan køre under.” 

Hele vejen skal være klar til brug i løbet af efteråret. 

KONTAKT

René Hald
Afdelingschef, Arkil A/S, Aalborg

reh@arkil.dk
29 68 59 99

FAKTA OM PROJEKTET

Aalborg Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet og Nordjyllands Trafikselskab skabt et forsknings- og udviklingsprojekt. Autonomous Mobility er valgt som operatør og samarbejdspartner.

To busser vil køre på Astrupstien fra Jerupstien og til det kommende demensplejecenter, som i alt er ca. 2,1 km og har ti stoppesteder på ruten. Busserne vil køre med 15 minutters interval og med max. 25 km/t. Der er plads til 11 passagerer. Til forsøget benyttes tre el-busser, hvoraf de to vil være i drift, mens den tredje lader op i en garage tæt ved stien. Busserne navigerer ved hjælp af en række sensorer og LiDAR-teknologi, der både styrer den og holder øje med dens omgivelser. Disse systemer gør, at bussen med meget stor nøjagtighed kan transportere folk sikkert rundt.

Kilde: Aalborg Kommune

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk