21. marts 2018

Arkil er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018

Arkil har på fem år reduceret antallet af arbejdsulykker med 60 procent blandt deres 1.200 danske ansatte. Det flotte resultat betyder, at vi nu er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018.

”Vi har sat os nogle meget ambitiøse mål for sikkerheden på vores arbejdspladser, og dem har vi arbejdet fokuseret på at indfri,” siger Tina Thaarup Jakobsen, chef for arbejdsmiljø-, miljø og kvalitet hos Arkil.

Den fokuserede indsats startede for fem år siden. Det var et mål for Arkil at reducere antallet af arbejdsulykker og opbygge en sikkerhedskultur, hvor planlægning af arbejdet og kortlægning af risici indgår og behandles naturligt. I dag er antallet af arbejdsulykker reduceret med 60 procent, og ulykkerne er samlet set også blevet mindre alvorlige. Det kan virksomheden måle på den tid, medarbejderne er fraværende.

Ambassadører oplærer nyansatte

Undersøgelser viser, at nyansatte har en særlig stor risiko for at komme ud for arbejdsulykker. Den problematik tager man nu hånd om hos Arkil.

”Vores seneste tiltag er at udpege 85 arbejdsmiljøambassadører. De skal tage hånd om de nyansatte, der statistisk set står for over halvdelen af vores arbejdsulykker, ved at fortælle og vise dem, hvordan vi arbejder med sikkerhed, og hvor man kan få viden og hjælp,” forklarer Tina Thaarup Jakobsen.

Målet er, at ambassadørordningen skal være med til at reducere antallet af ulykker blandt de nye medarbejdere med 50 procent i løbet af 2018. Arkil har derudover oprettet en Arbejdsmiljøafdeling og et Hovedarbejdsmiljøudvalg, der fastsætter mål og handleplaner for det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Desuden har virksomheden i dag 26 lokale arbejdsmiljøudvalg, der arbejder med arbejdsmiljøet i deres specifikke område.

Arkil News når ud til alle ansatte

Arkil har også udviklet app’en Arkil News, som bruges til at kommunikere direkte ud til alle ansatte om arbejdsmiljø og sikkerhed.

”Det er en meget effektiv måde at formidle helt konkrete anvisninger på, hvordan vi forebygger ulykker. Ikke mindst til vores ansatte på byggepladserne, som ikke har adgang til vores intranet fra en pc. Sammen med e-læring, kampagner, arbejdsmiljøkonferencer og mange andre tiltag har det nedbragt antallet af ulykker markant,” siger Tina Thaarup Jakobsen.

Og Arkils tiltag har også vakt opmærksomhed hos Arbejdsmiljørådet.

”Vi ved jo fra statistikken, at bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, hvor risikoen for arbejdsulykker er meget høj. Derfor er det utrolig positivt at se, at man med en vedvarende og systematisk indsats hos Arkil er lykkedes med mere end en halvering af arbejdsulykkerne. Det er til stor inspiration for branchen”, siger Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet.

Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2018 kåres ved prisuddelingen onsdag den 11. april 2018 på Axelborg i København.

Om Arbejdsmiljøprisen
I 2018 er det 12. gang, at Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen.

Prisuddelingen sætter fokus på landets bedste arbejdsmiljøindsatser ved at belønne fire danske arbejdspladser indenfor kategorierne: Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Forandringer og ny teknologi.

I hver kategori nomineres tre arbejdspladser.

Dommerkomiteen, der både nominerer og kårer vinderne, består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, Lederne og Akademikerne samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike.

Om Arbejdsmiljørådet
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark.

Arbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at rådgive beskæftigelsesministeren om tiltag på arbejdsmiljøområdet.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk