21. juni 2019

Arkil bygger bro for at fremtidssikre havnen i Randers

Arkil pæleramnmer ved Østhavnen i Randers

Hen over sommeren samarbejder vores anlæg og funderingsafdelinger om at etablere to nye broer på Østhavnen. 

De seneste ti år er havnen i Randers både blevet udvidet og transformeret betydeligt. Nu går udvidelserne ind i en ny fase - og vi er klar med mandskab og maskiner, når vi hen over forsommeren går i gang med at etablere to nye broer på Østhavnen i Randers. 

Og det er ikke helt ukompliceret at etablere de nye broer. De skal nemlig føre hen over en grøft, over naturgasledninger samt de store spildevandsledninger, der står for at lede det meste af spildevandet fra hele Randers til hovedrensningsanlægget.  Broerne etableres for at beskytte disse anlæg og arbejdet udfordres af, at der ikke må køres med maskiner tættere end fire meter fra nærmeste ledning/rør.

Tværfaglig løsning
Vores funderingsafdeling var med i udbudsfasen og tilbød en løsning, hvor der etableres en interimsbro funderet på træpæle, så rammemaskinen kan komme over de vestligt eksisterende rør og dermed kan ramme de to inderste pælerækker uden at skade eksisterende anlæg. 

"Det var en løsning, der var stærkt medvirkende til, at Arkil endte med at vinde opgaven," vurderer projektchef Svend Jørgensen.

"Hver bro får et spænd på 7-8 meter og bliver 13 meter i bredden. Fundering står for at ramme fire rækker med pæle i alt 56 styk", fortæller projektchef Svend Jørgensen.

"Der insitu-støbes fire betonbjælker på pælerækkerne og ovenpå disse skal der leveres og monteres præstøbte broelementer, så det er en forholdsvis leverancetung opgave," forklarer projektchef Svend Jørgensen om broerne, som anlægsafdelingen lavede to tilsvarende af for 10 år siden - ligeledes på havnen i Randers.

Udover monteringen af selve broerne skal der udgraves til brodæmningerne, leveres aflastningsfyld med letklinker, og til sidst skal der etableres vej hen over broerne.

Projektet udføres for Randers Havn.

Arkil pæleramnmer ved Østhavnen i Randers closeup

 

 

KONTAKT 

Svend Jørgensen
Projektchef, Arkil Anlæg

svj@arkil.dk
21293557

FAKTA 

Bygherre 
Randers Havn

Projektet
De 2 broer måler 8 meter i længden og 13 meter i bredden. 

Broerne fører hen over trykvandsledninger og naturgasledninger

I forbindelse med etableringen af broerne skal der rammes 56 betonpæle. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk