13. april 2022

Arkil A/S ud af 2021 med øget omsætning, men pres på indtjeningen

Ordrebeholdningen er god ved indgangen til 2022, men stigende materiale- og energipriser ser ud til at få konsekvenser for resultatet i 2022.

2021 blev endnu et år med vækst i de danske aktiviteter i Arkil-koncernen, Arkil A/S. Det viser det netop offentliggjorte regnskab for det forgangne år.

På trods af, at Corona-pandemien også i store perioder af 2021 medførte væsentlige indgreb i vores hverdag, lykkedes det at opretholde kadencen og øge omsætningen med 5,3% til 2,2 mia. kr. (2,1 mia. kr. i 2020).

Året var præget af høj aktivitet i branchen, og en af de store udfordringer var at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Den store aktivitet viste sig også inden for projekter, som relaterer sig til den grønne omstilling og klimatilpasning, og vi ser en stadig større interesse på løsninger, der kan bidrage til CO2-reduktioner og mindske klimabelastningen i både anlægs- og driftsfasen. Dette er aktiviteter, som Arkil har stor erfaring og kompetence inden for. 

I slutningen af året oplevede vi prisstigninger i en helt ekstraordinær størrelsesorden på mange af de råvarer, som er en forudsætning for produktionen. Det gælder først og fremmest gas, bitumen og el i forbindelse med asfaltproduktionen, men også diesel som drivmiddel til flåden af maskiner og køretøjer var genstand for markante prisstigninger. 

Sammen med enkelte projekter, der blev realiseret dårligere end forventet, var de stigende energipriser en væsentlig årsag til, at årets resultat efter skat blev realiseret noget lavere end forventet med 14,0 mio. kr. (53,8 mio. kr. i 2020). 

Stigningerne i energi og råvarepriserne er fortsat ind i 2022. Senest har krigen i Ukraine medført yderligere stor usikkerhed om priserne på energi og materialer. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudse konsekvenserne heraf og dermed forventningerne til årets resultat. Vi ser dog et generelt højt aktivitetsniveau, og Arkil går ind i 2022 med en robust ordrebeholdning.

”Der er generelt høj aktivitet i den danske bygge- og anlægsbranche,
hvilket vi også i Arkil har fordel af. Vi har dog i 2021 oplevet udsving i lønsomhed,
blandt andet forårsaget af stigende omkostninger på energi og bitumen, som især indgår i asfaltproduktion
– udsving, som desværre også vil få konsekvenser for Arkil i 2022”

Jørgen Søndergaard, adm. direktør, Arkil A/S

KONTAKT

Gitte Holm
Direktionsassistent

Tlf. 73 22 50 50
arkil@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk