14. maj 2018

Alfred Nobels Bro tager form

I Københavns Sydhavn, ved Frederiksholmsløbet ved Enghave Brygge, opfører Arkil en ny bro for Københavns Kommune. Broen er døbt Alfred Nobels Bro, og minder mere om en skulptur. Broen snor sig i alle tænkelige retninger, hvilket bl.a. har givet udfordringer omkring fundamenter og pæle til forskalling og stillads.

Den kommende Alfred Nobels Bro udføres af Arkil Bro & Beton. Broen ligger på fire fundamenter, bestående af spunsgruber, der efterfølgende er udstøbt med beton til -3,50 meter under normal vandstand. Denne betonprop danner fundament for brosøjlerne, som står op af spunskasserne som grå svaner. 

Til at bære selve brostilladset, som brodækket skal støbes på, er der vibreret og rammet 257 H-profiler i kanalbunden.

”Det har været en meget stor udfordring at placere pælene, fordi de er placeret meget nøjagtigt mellem store el- og gasledninger, som ligger på langs i kanalen og som under ingen omstændigheder må berøres eller beskadiges,” siger afdelingssouschef Esben Fogh Nielsen fra Arkil Fundering A/S Vandbygning.

GPS-styret præcisionsarbejde
Hele processen er blevet styret og overvåget af Arkil Fundering & Vandbygnings teknikere og tilsyn fra såvel bygherre som Energinet under hele rammearbejdet.

”Vi følger og kontrollerer alt via GPS. Det gælder både placeringen af spuns og pæle, men også korrekt orientering af pram og prammens støtteben for at undgå skader på ledninger. Og det er lykkedes os at udføre hele funderingen uden utilsigtede hændelser undervejs,” siger Esben Fogh Nielsen.

Pælene er nedbragt i en kombination af vibrator monteret på en af vores 25 tons gravemaskiner og efterrammet med vores Junttan PM23 rammemaskine. Da kanalbunden består af meget bløde jordlag øverst efterfulgt af hård kalk, har den kombination af maskiner været nødvendig.

Nedbringning med vibrator har været en nødvendigt for at kunne placere pæle inden for de krævede tolerancer. Gennem årtier er der kommet en del byggeaffald i kanalen, som har vanskeliggjort præcis nedbringning af pæle. Her kommer vibratoren til sin ret, da pælene kan køres op og ned, indtil man når den rigtige position.

Det hele er udført fra prammen ”ULLA”, der med sine 11 x 31 meter passer godt til opgaven, da afstanden mellem spunsgruberne kun er 14 meter. Med prammens beskedne dybgang, har det også været muligt at sejle alle steder i kanalen uanset dybde.

Nu er brostilladset ved at være færdigt, og det store forskallings- og armeringsarbejde tager fart hen over forår og sommer. Hele projektet forventes færdiggjort i efteråret 2018.

FAKTA OM ALFRED NOBELS BRO

Kompetencer
Bro & Beton
Fundering
Vandbygning

Hvad?
Cykel- og fodgængerbro (2018), vejbro (fra 2023) og mødested

Hvor?
Teglholmen og Enghave Brygge, København SV

Projektperiode
2017-2018

Arkitekt
COBE

Bygherre
Københavns Kommune

KONTAKT

Martin Andersen
Produktionschef, Broer og betonrenovering
Arkil Bro & Beton

mnn@arkil.dk 
30 68 95 45

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk