20. oktober 2023

Affald fra borgere anvendt i nye cykelstier

Cykelsti med slaggegrus

 

8,5 km nye cykelstier på Bogø og Møn er bygget på slaggegrus fra affaldsforbrændingen – til gavn for både klima og grusgrave.

 

Det kan meget vel være rester af affald fra de lokale borgere på Bogø og Møn, der nu ender under de nye cykelstier, som Arkil i denne tid anlægger for Vordingborg Kommune.

Normalt ville man hente produkter i grusgrave til at opbygge vejkassen – det vil sige de lag under asfalten, der forhindrer, at asfalten synker sammen. Her er der dog tænkt i andre baner, så man helt undlader materialer fra de hårdt prøvede sjællandske grusgrave.

”Vi kom med et forslag til bygherre, som både gjorde projektet økonomisk muligt at gennemføre samtidig med, at det gør underværker for, hvordan projektet påvirker klima og miljø. Det tog de heldigvis rigtig godt imod,” siger Arkils projektleder Morten Nielsen.

Cirkulær økonomi

Forslaget gik på at bruge slaggegrus i stedet for bundsikring og stabilgrus fra en grusgrav, der er den traditionelle valg til en cykelsti. Slaggegrus består groft sagt af det, der er tilbage, når restaffald fra husholdninger og andet har været i ovnen på forbrændingsanlægget.

Slaggegrus fra Afatek

På Sjælland er det virksomheden Afatek, der behandler slaggen fra de sjællandske forbrændingsanlæg. Slaggen køres til Afateks anlæg på Amager, hvor man sorterer metalrester fra og sørger for, at slaggen overholder miljøkrav fra myndighederne.

Som et led i den proces ligger slaggen på et udendørs lager i tre måneder. Her sker der en kemisk process, hvor slaggen optager så meget CO2 fra atmosfæren, at det færdige slaggegrus ender med at have et negativt CO2-aftryk fra vugge til grav på 26,2 kg. pr. leveret ton.

På den sikre side

I alt ender Arkil med at bygge 16.000 ton slaggegrus ind under cykelstierne på Bogø og Møn. Langt hen ad vejen har slaggegruset været lige så nemt at arbejde med som de produkter, det afløser, men alligevel er det ikke samtlige af de 8,5 km cykelsti, der får affald under asfalten.

Anlæg af cykelsti på Møn

Det skyldes blandt andet miljøkrav om, at der skal være mindst 30 meter fra indbygget slaggegrus til den nærmeste vandboring.

”For at være på den helt sikre side har vi besluttet, at vi ikke bruger slaggegrus de steder, hvor cykelstierne løber lige forbi private ejendomme,” siger Morten Nielsen.

Han forklarer, at man i stedet bruger knust beton nær skel og de steder, hvor cykelstierne munder ud i indfaldsveje. På den måde holder man fast i princippet om, at projektet ikke skal belaste grusgravene.

Både Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen har sagt god for, at man bruger slaggegrus til opbygning af veje og cykelstier under en række forudsætninger, der alle er opfyldt på det aktuelle projekt.

Anlæg af ny cykelsti på Bogø

KONTAKT

MORTEN NIELSEN
Projektleder, Arkil Anlæg Næstved

TLF.: 24 62 98 48 
mon@arkil.dk

FAKTA

8,5 km cykelstier på Bogø og Møn

Periode: Maj 2023 – januar 2024

Bygherre: Vordingborg Kommune

Omfang:

  • 19.000 ton slaggegrus
  • 1200 ton knust beton
  • 1200 ton asfalt
  • 25.500 ton markmuld opgravet og udlagt i lavninger hos lokale landmænd

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk