25. marts 2021

ÅRSREGNSKABET FOR 2020 I ARKIL A/S

ÅRSREGNSKABET FOR 2020 I ARKIL A/S UDVISER ET tilfredsstillende STABILT AKTIVITETSNIVEAU og INDTJENING

Arkil A/S har offentliggjort årsregnskab for regnskabsåret 2020 omfattende Arkil-koncernens danske aktiviteter. 

Hovedpunkter:
  • Omsætningen udgjorde i 2020 2.129,6 mio. kr. mod 1.958,8 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til en vækst på 8,7%.
  • Det primære driftsresultat i 2020 udgør et overskud på 65,3 mio. kr. mod et overskud på 78,5 mio. kr. i 2019, svarende til en overskudsgrad på 3,1% mod 4,0% i 2019.
  • Årets primære driftsresultat og overskudsgrad er som forventet realiseret på et lidt lavere niveau end sidste år og er således i tråd med tidligere udmeldte forventninger.
  • Afslutningen af projekter i 2019 bidrog positivt til indtjeningen i 2019, hvilket ikke på samme måde gentog sig i 2020. ligesom resultat før skat i 2019 var påvirket positivt med avance på 22,4 mio. kr. for salg af kapitalandele i et koncernforbundet selskab. 

Administrerende direktør for Arkil A/S, Jørgen Søndergaard, udtaler:
 
”Ved indgangen til 2020 var forventningerne til året usikre på grund af den verserende Covid-19 pandemi. Det er derfor særdeles tilfredsstillende at kunne konstatere, at vores interne Corona-beredskab og retningslinjer, som i særlig grad har været at sikre hel og fuld overholdelse af myndighedernes krav og henstillinger, har betydet, at vi har kunne opretholde vores produktion og fremdrift som forventet ved årets indgang. Det er i den forbindelse også glædeligt at kunne konstatere, at mange af vores offentlige kunder har prioriteret et højt udbud af bygge- og anlægsopgaver gennem denne krise.
 
Jørgen Søndergaard fortsætter: Året er specielt kendetegnet ved en stabil indtjening fordelt på mange projekter og forretningsområder, hvilket er helt i tråd med selskabets overordnede forretningsstrategi, og det samlede resultat for selskabet kan betegnes som tilfredsstillende.
 
Forventninger til 2021:
Ses der bort fra pandemiens mulige effekter, forventes 2021 at blive sammenligneligt med 2020, dog med fortsat lav aktivitet inden for større statslige infrastrukturopgaver. Ved indgangen til 2021 var ordrebeholdningen robust, således forventningerne til aktivitetsniveauet kan indfries. For 2021 forventes en flad eller let stigende aktivitet, men med et resultat på niveau med det realiserede i 2020.
 
Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til adm. direktør Jørgen Søndergaard på tlf. 73 22 50 44.
 
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk