30. marts 2020

Årsregnskabet for 2019 i Arkil A/S udviser et stabilt aktivitetsniveau med en tilfredsstillende indtjening

Arkil A/S, som er et dansk datterselskab i Arkil-koncernen, har dags dato offentliggjort årsregnskab for regnskabsåret 2019, samt CSR-rapport for de danske aktiviteter. 
 
Hovedpunkter:
  • Omsætningen i 2019 udgør 1.959 mkr. mod 1.938 mkr. i 2018, en vækst på 1,1%.
  • Resultat før skat udgør 102,9 mkr. mod 20,6 mkr. i 2018. Overskudsgraden af primær drift er 4,0%, hvilket anses for meget tilfredsstillende.
Det skal bemærkes, at regnskabet er positivt påvirket af en koncernintern transaktion, som isoleret for Arkil A/S påvirker regnskabet positivt med ca. 22 mkr. lige som aktiviteterne i Arkil Fundering A/S i 2019 er blevet fusioneret ind i Arkil A/S.
 
Administrerende direktør for Arkil A/S, Jørgen Søndergaard, udtaler:
” I forhold til 2018 blev lønsomheden i 2019 forbedret væsentligt på tværs af koncernens forretningsområ-der, først og fremmest som følge af en tilfredsstillende projektgennemførelse. Det er glædeligt i en tid, hvor flere af de markedsområder, Arkil er til stede i, er præget af vigende aktivitet og intensiveret konkurrence, herunder ikke mindst Asfalt og Fundering, men også anlægsområdet mærker effekterne af manglende udbud af statslig infrastruktur.”
 
Særligt om effekterne af Covid-19 udtaler Jørgen Søndergaard at ”Det har selvfølgelig været os magtpå-liggende at sikre hel og fuld overholdelse af myndighedernes krav og henstillinger, og vi er glade for, at dette har været muligt, samtidig med, at vi stort set har kunnet opretholde produktion og fremdrift. Dette er afgørende for udviklingen og vores beskæftigelse i 2020, som nu præges af større usikkerhed om aktiviteten på lidt længere sigt. Vi sætter vores lid til, at vores mange offentlige kunder prioriterer et højt udbud af bygge- og anlægsopgaver gennem denne krise”. Han tilføjer videre, at ” som det fremgår af vores CSR-rapport, kan entreprenørerne sikre beskæftigelse og opkvalificering af den herboende arbejdskraft, og det er vel særligt vigtigt i krisetider…”.
 
For 2020 var forventningen, indtil de omfattende indgreb som følge af det verdensomspændende virusudbrud blev kendt, at aktiviteten ville blive på niveau med 2019, men med et lavere indtjeningsniveau på grund af et udfordrende dansk marked på tværs af forretningsområder. Effekterne fra de indførte foranstaltninger imod Covid-19 på forventningerne for 2020 er endnu meget usikre.
 
Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til adm. direktør Jørgen Søndergaard på tlf. 73 22 50 44.
 
Arkil-koncernen, som foruden aktiviteterne i Arkil A/S, også omfatter entreprenøraktivitet i primært i Tyskland, Irland og Sverige, har en årlig omsætning på mere end 3 mia. kr.  Selskabet Arkil Holding A/S blev afnoteret fra Københavns Fondsbørs i juli 2019, og som følge af den ændrede ejerstruktur offentliggøres der for Arkil Holding A/S ikke længere et selvstændigt koncernregnskab, men alene et moderselskabsregnskab.

Kontakt

Jørgen Søndergaard
Administrende direktør

Tlf. 73225044
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk