27. marts 2019

Årsregnskab 2018: Stabilt aktivitetsniveau med tilfredsstillende resultat

Arkil Holding A/S realiserede i 2018 en omsætning på 3.337 mio. kr. og en vækst på 6,3% i forhold til 2017. Dette er lidt højere end forventet ved årets start.

Væksten har især fundet sted i udlandet.

Det primære driftsresultat i 2018 er 116 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 3,5%, hvilket er på niveau med koncernens langsigtede målsætning. Sidste år var overskudsgraden 4,8%. Resultat før skat er 111 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger om et resultat mellem 90 og 120 mio. kr.

"Aktivitetsudviklingen og resultatet i 2018 er et udtryk for en relativ stabil udvikling i koncernen, samlet set. Effekten af den geografiske og faglige spredning afspejles tydeligt, idet flere forretningsområder i Danmark navnlig Anlæg og Fundering & Vandbygning oplever fald i aktivitet og lønsomhed, mens andre aktivitetsområder, f.eks. Vejservice, Asfalt og hele udlandssegmentet har en god og tilfredsstillende udvikling. De samlede danske aktiviteter bidrog under forventningen ved årets start, hvilket til dels har baggrund i forårets vejrlig og aktiviteter, mens udlandet bidrog noget over forventning," udtaler administrerende direktør Jesper Arkil.

Forventninger til 2019

I 2019 forventer ledelsen, at selskabet realiserer en omsætning i intervallet 3,1-3,3 mia. kr. og et resultat i intervallet 90-120 mio. kr.

"Der er intet, der tyder på, at 2019 vil bringe øgede investeringer på infrastrukturområdet i Danmark, mens den kommunale investeringslyst begrænses af anlægsloftet. Den økonomiske aktivitet, og dermed også byggeaktiviteten, er dog fortsat på et højt niveau, hvorfor forventningen til Danmark er en flad vækst, med en forbedret lønsomhed i sammenligning med 2018. Koncernens udlandsaktiviteter vil være stabile, omend det ikke kan forudsættes, at det høje indtjeningsniveau kan fastholdes ind i 2019," udtaler administrerende direktør Jesper Arkil.

Du kan læse hele årsregnskabet her.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk