7. februar 2018

Åbent cykelstiprojekt fremkalder innovativ drænløsning

Vores anlægsafdeling på Fyn har designet afløbssystemet til en ny cykelsti på Sydfyn, der i øjeblikket er under etablering.

På papiret lyder en cykelsti fra en landsby til en anden landsby som en traditionel opgave, men med den kommende cykelsti mellem Oure og Vejstrup er tilfældet noget anderledes.

I stedet for at præsentere et nøglefærdigt projekt, så bad Svendborg Kommune de tre indbudte entreprenørfirmaer om selv at præsentere et cykelstiprojekt fra A til B. Arkil vandt opgaven, som udføres uden egentlig ingeniørrådgivning, hvilket giver vores anlægsafdeling på Fyn mulighed for at komme op med løsninger i eget design.

Det gælder afløbssystemet, hvor ristene er indbygget i kantstenen, så den flugter elegant med toppen og siden af kantstenen. På bagsiden af de specielle riste er der monteret dræn, der leder vandet ind under cykelstien, der er opbygget med drænstabil. Dette betyder, at vandet nedsiver gennem drænstabilet til jorden under stien – ganske som den gjorde i vejrabatten før arbejdet med cykelstien blev igangsat.

Cykelstien skal efter planen stå færdig i uge 9, hvorefter der er cykelsti hele vejen fra byskiltet i Oure til indkørslen til Skårup.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk