8. november 2018

750 sommerhuse får ny kloakering

Et omfattende projekt ved Øster Hurup ved Mariager Fjord skal sikre, at alle sommerhusene om få år er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Indtil nu har størstedelen af sommerhusene ved Øster Hurup enten haft nedsivningsanlæg eller septiktanke, men for et par år siden blev første etape af det omfattende kloakeringsprojekt sat i gang af Mariager Fjord Spildevand.

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan indeholder en bestemmelse om, at der frem til udgangen af 2030 gradvist skal gennemføres en spildevandskloakering af samtlige ejendomme beliggende indenfor kommunens sommerhusområder.

Begrundelsen er, at spildevandsrensningen flere steder i dag er dårlig på grund af ældre og udtjente anlæg, hvis indbyrdes placering i forhold til nabo eller vandløb ikke opfylder gældende minimumskrav.

Derudover er der høj grundvandsstand i de lavt beliggende sommerhusområder, hvilket forhindrer nedsivning.

Tre-årigt anlægsprojekt
Anlægsafdelingen i Randers har netop vundet fjerde etape af projektet, der kommer til at berøre 750 sommerhuse i området ved Øster Hurup. Anlægsarbejdet varer cirka tre år. Projektchef Svend Jørgensen ser frem til at komme i gang med projektet.

”Det er et super projekt, der løber over flere år. Der er alle muligheder for at optimere projektet og skabe et godt flow,” siger Svend Jørgensen om kontrakten.

Kloakeringsprojektets omdrejningspunkt bliver det såkaldte vakuumsystem, som er begyndt at vinde indpas i områder, der er kendetegnende ved et meget fladt terræn eller højt grundvandsspejl.  

Nyt system er både billigere og enklere
Særligt for projektet er, at spildevandet ledes hen til en kombineret hovedpumpe- og vakuumstation via et særligt rørsystem. Der etableres en række vakuumbrønde med en tilløbssump i vejene, der samler spildevandet fra tre-fire huse via gravitationsledning, inden det bliver transporteret videre i vakuumsystemet. Herefter suges spildevandet hen til den kombinerede hovedpumpe- og vakuumstation.

”Fordelen er, at det ikke kræver de store gravedybder, som man ellers ser, når vi skal have gravitationsledninger. Samtidig er der god driftsøkonomi i at lave kloakeringen på denne måde.”

Projektchefen er også glad for, at medarbejderne på projektet har forholdsvis god arbejdsro.

”Vi skal lave første delområde frem til april 2019. Og andet delområde frem til juni. Herefter lukkes helt ned og vi rydder op, så der er klar til højsæsonen. Herefter går vi i gang til efteråret igen. Det er en unik mulighed for at få høstet nogle gode erfaringer og få lavet et smidigt og hurtigt forløb.”

Bygherre
Mariagerfjord Vand A/S

KONTAKT

Tomas Mørk
Afdelingschef, Anlæg Aarhus

tsm@arkil.dk
29 36 58 27

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk