2. juni 2022

70.000 kvm udendørs lager til AO Johansen klar før tid


70.000 kvm lagerplads med regnvandsbassin og områder til biodiversitet nærmer sig aflevering før tid trods et par udfordringer undervejs.

Heldigvis kan man komme godt i mål, selvom man ikke kommer fra start på den bedst tænkelige måde.

Sådan er det går det på Mossvej i Horsens, hvor vi inden længe kan overdrage et udendørs lagerområde på ikke mindre end 70.000 kvm til AO Johansen.

Arbejdet gik i gang umiddelbart efter nytår. Et af de væsentligste elementer i opgaven har været at planere arealet, der måler ca. 263 meter x 267 meter – så det ender med at have et jævnt fald på 14 promille fra hjørne til hjørne.

Oprindeligt var der en niveauforskel på fem meter, så arbejdet blev indledt med at grave tre meter jord af i den ene ende for at lægge dem på i den anden ende. Det viste sig dog, at jordens kvalitet var for ringe til, at man kunne opnå en tilfredsstillende komprimeringsgrad.

Ekstra indsats

Løsningen blev at kalkstabilisere. Så efter at have planeret et areal med bulldozer, blev der lagt et lag kalk. Herpå kom yderligere 40 cm jord, så endnu et lag kalk, så 40 cm jord, og sådan fortsatte arbejdet, indtil terrænet var kommet op i den ønskede højde. I alt blev arealet tilført 834 ton kalk.

Den næste udfordring kom fra oven, eftersom 2022 bød på den næst vådeste februar siden 1874. Arbejdet på Mossvej fortsatte, men de plørede forhold satte en naturlig begrænsning for hastigheden.

Derfor blev der mandet op, da vejret i løbet af marts gjorde arbejdsbetingelserne optimale. I en periode arbejdede de 10-15 medarbejdere på pladsen fra kl. 6-18, og i løbet af marts var den tabte tid vundet tilbage igen.

Plads til biodiversitet

Inden længe er Arkils asfaltafdeling fra Hasselager færdige med at lægge 23.500 ton asfalt på den nye lagerplads. Selvom overfladen ender med at være overvejende sort, er der både tænkt biodiversitet og lokal afledning af regnvand ind i projektet.

Noget af det regnvand, der lander på pladsen, bliver ledt direkte ud i et 4.000 kbm stort bassin, imens andet løber ud i kloaknettet. Her er dog indlagt en vandbremse, så det offentlige kloaknet aldrig vil modtage mere end 800 liter vand pr. sekund fra den nye lagerplads. I tilfælde af meget kraftig nedbør vil overskydende vandmasser i stedet blive ledt til regnvandsbassinet.

Rundt omkring regnvandsbassinet håber man på, at en masse insekter vil slå sig ned som naboer til lagerpladsen. Insekterne bliver tilbudt en bolig imellem dynger af træer og store sten, som i forvejen befandt sig på det areal, som nu snart er klar til aflevering en måneds tid før planlagt.

KONTAKT

Leif Thomsen
Afdelingschef, Arkil Anlæg Silkeborg

TLF.: 40 35 19 63 
lthom@arkil.dk

FAKTA

Etablering af 70.000 kvm udendørs lagerplads

Periode: januar 2022 – juli 2022

Bygherre: AO Johansen

Omfang:

  • Håndtering af 72.000 kbm jord. Heraf er 28.000 genindbygget og stabiliseret – resten er indbygget i en vold, hvor bygherre vil montere solceller.
  • Stabilisering med 834 ton kalk.
  • Sætning af 151 brønde, heraf 40 rendestensbrønde i Ø600 mm
  • 2.300 meter kloakledning fra Ø200 mm pvc-rør til Ø700 mm betonrør.
  • 4.000 kbm regnvandsbassin.
  • Område til biodiversitet.
  • 23.500 ton asfalt lagt af Arkil Asfalt Hasselager.
  • Ni fundamenter til lygtemaster (1,7m x 1,7m x 1,9m) støbt af Arkil Bro & Beton.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk