19. januar 2023

60% CO2 sparet på anlægsprojekt

Et nyt transportcenter hos Port of Aalborg nærmer sig aflevering. Med partnering som samarbejdsform er klimapåvirkningen reduceret med 60 pct. i forhold til den oprindelige projektering.

 

Hvad gør man som bygherre, når man vil gennemføre et anlægsprojekt, men samtidig har en ambition om at understøtte en cirkulær økonomi og minimere CO2-aftrykket? Hos Port of Aalborg ligger svaret i et fravalg af den traditionelle hovedentreprise til fordel for partnering. Læs resten af artiklen, der først er publiceret i Trafik & Veje, herunder.

Læs mere om Arkil og partnering her

5690210_TrafikogVeje 01-2023_high-rgb.pdf

KONTAKT

Lone Høyer Sørensen
Projektchef, Arkil Anlæg Aalborg

TLF.: 40 45 86 04 
LOH@arkil.dk

FAKTA

15.000 kvadratmeter plads til trailerparkering med tilhørende afvanding, 470 meter vej og en bro over en å.
 

Bygherre: Port of Aalborg

Rådgiver: WSP

Periode: April 2022 – foråret 2023

CO2-besparelse i forhold til oprindelig projektering: Cirka 60 pct*. Besparelsen kommer blandt andet fra:

  • Brug af geonet i stedet for at cementstabilisere de materialer, der er anvendt i stedet for stabilgrus.
  • I stedet for stabilgrus er anvendt overskudsmaterialer som beton, makkedam, fræset asfalt, fra andre af Arkils projekter i lokalområdet. 
  • I stedet for blødbundsudskiftning er anvendt geonet.
  • En stor del af den projekterede nedgravning af betonrør til afvanding er udført som overfladeløsninger med grøfter og kanaler.
  • Skurpladsen opført på genbrugstegl, og skurby forsynet med solceller.

*Beregninger foretaget af Port of Aalborg. Beregningerne er foreløbige og ikke udtømmende.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk