21. juni 2011

5 Pressemeddelelsen

Aktierne i Stürup A/S og Arne Hansen A/S overdrages til Arkil A/S.

 

 

Pressemeddelelse

 
Aktierne i Stürup A/S og Arne Hansen A/S overdrages til Arkil A/S.
 
Der er den 21/6 indgået aftale mellem Arkil A/S og ejerne af Stürup A/S samt Arne Hansen A/S om overdragelse af 100% af aktierne i Stürup A/S og Arne Hansen A/S til Arkil A/S med virkning fra 1/7/2010.
 
Stürup A/S er en entreprenørvirksomhed med hovedsæde i Esbjerg, som siden grundlæggelsen i 1950 har udført anlægs- og infrastrukturopgaver i virksomhedens lokalområde såvel som regionalt og i de senere år også nationalt. Stürup A/S er desuden den ene halvdel af konsortiet Arkil-Stürup I/S, som specialiserer sig i anlægsprojekter på stærkstrømsnettet for energisektoren. Arne Hansen A/S, beliggende i Fredericia, udfører hovedsagligt entreprenøropgaver i Trekantsområdet og på Fyn. Både Stürup A/S og Arne Hansen A/S har hidtil haft Stürup Holding A/S v. Direktør Henrik Styrup som hovedaktionær.
 
Direktør og hovedaktionær i Stürup A/S Henrik Styrup udtaler: ”Overdragelsen til Arkil A/S er besluttet dels som følge af at et generationsskifte har nærmet sig i virksomheden, dels som følge af en naturlig videreudvikling af et godt samarbejde mellem Arkil og Stürup, bl.a. i flere konsortiedannelser på større projekter og aktiviteter, og desuden som følge af hensynet til at sikre Stürups mange loyale og engagerede medarbejdere en god beskæftigelse og aktivitet fremadrettet”.
 
Adm. Direktør i Arkil A/S, Jesper Arkil, udtaler: ”Arkil A/S opfatter Stürup og Arne Hansen som veletablerede virksomheder med en sund virksomhedskultur, der kan supplere og gå godt i spænd med Arkils egen. Der er dyb lavkonjunktur i branchen lige nu, men vi forventer at der i de kommende år vil komme væsentlig vækst i anlægs- og infrastrukturaktiviteterne i Danmark. Derfor ser vi dette opkøb som en chance for at styrke koncernens position yderligere. Vores gode erfaringer fra de etablerede samarbejder mellem Arkil og Stürup indenfor både energisektoren og vejområdet leder derfor helt naturligt til denne udvikling. Det passer godt ind i Arkil-koncernens strategi på anlægs- og infrastrukturområdet i Danmark”.
 
Den årlige omsætning i Stürup A/S og Arne Hansen A/S androg tilsammen i 2009 i alt kr. 225 mio. kr. og medarbejderantallet var 222. Overtagelsen vil få en positiv indflydelse på Arkil-koncernens omsætning fremadrettet, mens indtjeningen først forventes positivt påvirket efter 2010.
 
Spørgsmål i forbindelse med denne pressemeddelelse kan rettes til
 
Entreprenør og Direktør Henrik Styrup, tlf. 76 10 44 00
 
Adm. direktør Jesper Arkil, tlf. 73 22 50 50

Box 2 content

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk