15. januar 2024

3 km helt ny vej tager form

Trods udfordringer med at skaffe materialer fra grusgrave går etableringen af tre km helt ny vej for Gribskov Kommune helt efter bogen.

 

Der findes projekter, hvor tidsplanen er presset, og uventede udfordringer nærmest snubler over hinanden. Og så findes der projekter, hvor tidsplanen er fornuftig, rammerne er optimale, og alt kører som forventet – sådan da.

Den nye omfartsvej mellem Græsted og Gilleleje, som Arkil etablerer for Gribskov Kommune, hører til i den sidste kategori.

”Der går nok mange år imellem, at man får sådan et projekt. En ting er, at der er nogle spændende udfordringer. En anden ting er, at arbejdet skal udføres herude midt på en mark, hvor vi har masser af plads, og hvor vores arbejde ikke er til gene for nogen. Så vi kan bare knokle på,” siger projektchef Kent V. V. Christensen.

I gang med asfalt klokken 3

Siden opstart i september 2022 har han og resten af holdet etableret tre km helt ny vej ”med det hele” i otte meters bredde foruden en rundkørsel, der blev taget i brug i november. Nu venter grøfter, de sidste to ud af fire regnvandsbassiner, en dobbeltrettet cykelsti og et slidlag på de tre km vej, inden aflevering i maj 2024.

Det er Arkils asfaltafdeling i Næstved, der står for belægningen. På trods af 25 år i branchen er det første gang, at entrepriseleder Jesper Fredslund-Andersen, der startede ved Arkil i april, prøver kræfter med en helt nyanlagt vej.

”Det har været sjovt at være med til. Og så er det jo dejligt som ny mand at være kollega med dem i anlægsafdelingen, som vi har en fantastisk dialog med,” siger han.

Det har da også krævet en velfungerende dialog at få logistikken til at gå op. I de travleste perioder har op til 15 store sættevogne kørt asfalt til byggepladsen, og de første læs skulle køre fra fabrikken ved 5-tiden for at undgå at sidde fast i morgentrafikken omkring København.

”Så de har virkelig kæmpet for sagen på asfaltfabrikken, og nogle dage er de startet op allerede ved 3-tiden om natten for at producere,” siger Jesper.

Stabilgrus sejlet ind fra Jylland

For anlægsholdet har det været en udfordring at skaffe materialer nok fra de sjællandske grusgrave.

”Vi vidste jo godt, at det ville blive svært, men ikke at det skulle være svært,” siger Kent.

Han forklarer, at det har været nødvendigt at få sejlet stabilgrus ind fra Jylland med skib fra Grenaa til Hundested. Det har stillet krav til planlægningen, da man så er nødt til at aftage hele lasten på 2-3.000 ton med det samme, ligesom det skal bestilles med nogle ugers varsel.

Tegnede selv passage

Undervejs har Kent og resten af sjakket udnyttet metodefriheden i projektet til at optimere, hvor det var muligt. Fx har man kalkstabiliseret 250.000 kvm råjord i stedet for at grave det af og udskifte det med sand. Det er også lykkedes at lave aftaler med lokale lodsejere om at aftage overskudsjord, så det ikke skulle køres væk.

”Og så synes jeg, at vi har været gode til at mande op og ned med mandskab og maskiner, så vi har udnyttet det gode vejr,” siger Kent og forklarer, at der i sommermånederne har været op mod 20 medarbejdere i gang fra morgen til aften, imens bemandingen i vintermånederne udgøres af den faste skare på omkring otte personer.

Endelig har der ligget en optimering i projekteringen af en faunapassage, som er en del af entreprisen. Passagen under vejen skulle bare være mindst 2,5 meter høj og 5 meter bred, og så skulle man kunne gå tørskoet igennem den på begge sider af et vandløb.

Her benyttede Kent metodefriheden til selv at tegne passagen. Tegningerne gav han videre til Industribeton, som supplerede med de nødvendige beregninger og dimensioneringer, inden de leverede og monterede elementerne. Passagen blev taget i brug i efteråret.

Nu venter grøfter, de sidste to ud af fire regnvandsbassiner, en dobbeltrettet cykelsti og et slidlag på de tre km vej, inden aflevering i maj 2024.

 

 

KONTAKT

KENT V. V. CHRISTENSEN
Projektchef, Arkil Anlæg Greve

TLF.: 22 22 49 91 
KEVVI@arkil.dk

 

JESPER FREDSLUND-ANDERSEN
Entrepriseleder, Arkil Asfalt Næstved

TLF.: 20 66 46 62 
JEAND@arkil.dk

FAKTA

3 km ny omfartsvej med kloakering, fire regnvandsbassnier, cykelsti og en rundkørsel

Bygherre: Gribskov Kommune

Periode: September 2022 - maj 2024

Omfang:

  • 25.000 kvm asfalt (10-12.000 ton udlagt i tre lag).
  • 3,5 km kloak i Ø160-Ø400 mm.
  • 100.000 kbm råjord flyttet.
  • 250.000 kvm råjord kalkstabiliseret.
  • 20.000 kbm bundsikring og 10.000 kbm stabilgrus leveret.
  • 20.000 kbm blødbund flyttet. 
  • 25.000 kbm muld skubbet.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk