1. maj 2019

Tilbudsdokument, tilbudsannonce og acceptblanket samt bestyrelsens redegørelse vedrørende det offentlige købstilbud fremsat af J2A Holding ApS

MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN.

Nasdaq Copenhagen
Selskabsmeddelelse

Tilbudsdokument, tilbudsannonce og acceptblanket samt bestyrelsens redegørelse vedrørende det offentlige købstilbud fremsat af J2A Holding ApS

På vegne af J2A Holding ApS, hvis anpartskapital er 100% ejet af Jesper Arkil og Jens-Skjøt Arkil, offentliggøres hermed det vedhæftede tilbudsdokument, tilbudsannonce og acceptblanket vedrørende det fremsatte offentlige købstilbud til B-aktionærerne i Arkil Holding A/S. Acceptblanketten og tilbudsannoncen er indeholdt i tilbudsdokumentet.

J2A Holding ApS tilbyder B-aktionærerne i Arkil Holding A/S en kontant tilbudskurs på DKK 1.550 pr. B-aktie. Tilbudskursen svarer til en præmie på 38% i forhold til slutkursen på Nasdaq Copenhagen den 24. april 2019 (sidste handelsdag inden offentliggørelse af J2A Holding ApS’ beslutning om at fremsætte købstilbuddet) og er samtidig højere end den højeste børskurs nogensinde.

Bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om købstilbuddet, der er vedhæftet denne meddelelse. Bestyrelsen har valgt at anbefale B-aktionærerne at acceptere købstilbuddet fra J2A Holding ApS.

Siden offentliggørelsen af J2A Holding ApS’ meddelelse af 24. april 2019 om sin beslutning om at fremsætte købstilbuddet har et yderligere antal aktionærer over for J2A Holding ApS afgivet uigenkaldelige forhåndstilsagn om at acceptere købstilbuddet vedrørende deres B-aktier. Disse uigenkaldelige forhåndstilsagn udgør tilsammen med de uigenkaldelige forhåndstilsagn, der var afgivet af Lind Invest ApS og visse andre større aktionærer forud for offentliggørelse af J2A Holding ApS’ meddelelse af 24. april 2019, samt J2A Holding ApS’ ejerskab af A-aktier og B-aktier, 50,10 % af aktiekapitalen og 77,17 % af stemmerettighederne i Arkil Holding A/S (ekskl. Arkil Holding A/S’ egne aktier). Derudover har bestyrelsen i Ellen og Ove Arkils Fond meddelt J2A Holding ApS, at fonden bakker op om købstilbuddet og påtænker at acceptere købstilbuddet. Ellen og Ove Arkils Fond ejer pr. 1. maj 2019 4,46% af aktiekapitalen og 2,04% af stemmerettighederne i Arkil Holding A/S (ekskl. Arkil Holding A/S’ egne aktier).

Følgende datoer bør bemærkes i forbindelse med købstilbuddet:

24. april 2019   J2A Holding ApS’ meddelelse vedrørende sin beslutning om at fremsætte købstilbuddet.
01. maj 2019   Fremsættelse af købstilbuddet samt offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse vedrørende købstilbuddet.
27. maj 2019   Tilbudsperiodens forventede udløb.
28. maj 2019   Forventet dato for offentliggørelse af resultatet af købstilbuddet.
28. maj 2019   Forventet dato for købstilbuddets handelsdag.
03. juni 2019   Forventet dato for købstilbuddets afregning.


Der henvises til tilbudsdokumentet for oplysninger om tilbudsperioden og beskrivelse af, hvorledes B-aktionærer kan acceptere købstilbuddet. Det fremhæves, at hvis en aktionær ønsker at acceptere købstilbuddet, kræver dette en aktiv handling som beskrevet i tilbudsdokumentet, for eksempel ved at udfylde og indsende acceptblanketten til eget kontoførende institut eller værdipapirhandler.

Bestyrelsen anbefaler B-aktionærerne i Arkil Holding A/S at læse tilbudsdokumentet og alle tilhørende dokumenter igennem, da disse vil indeholde vigtige oplysninger vedrørende købstilbuddet.

Eventuelle henvendelser og spørgsmål vedrørende tilbudsdokumentet, tilbudsannoncen og købstilbuddet bedes stilet til ABG Sundal Collier på kobstilbud@abgsc.dk eller tlf. +45 35 46 30 00.

Øvrige henvendelser og spørgsmål vedrørende denne meddelelse, herunder bestyrelsens redegørelse, kan rettes til bestyrelsesformand, Agnete Raaschou-Nielsen, via Arkil Holding A/S’ direktionssekretær, Gitte Holm, på gih@arkil.dk eller tlf. +45 73 22 50 44.

Med venlig hilsen
ARKIL HOLDING A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Læs hele børsmeddelelsen
Læs bestyrelsens redegørelse 
Læs tilbudsdokument 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk