Vi sætter solidt aftryk på fremtidens store infrastrukturopgaver

Ud over de traditionelle asfalt- og anlægsopgaver udfører Arkil store, komplicerede infrastrukturopgaver med aktiviteter som brobygning, motorvejsarbejder, jernbanearbejder, tunnelering, samt udvidelse og renoveringer af havnearealer i hele Danmark.

Blandt vores store projekter for bygherrer som Vejdirektoratet, Banedanmark og Energinet.dk er statslige motorvejsprojekter, broprojekter, byggegruber og underjordiske anlæg, jernbaneopgaver, byggemodninger, vej- og kloakeringsopgaver samt kabel og forsyningsledninger.

Arkil har desuden specialiseret sig inden for en lang række faglige discipliner i anlægsområdet, herunder håndtering og behandling af jordforurening, grundvandshåndtering, stærkstrømskabler og el-infrastruktur foruden betonkonstruktioner til mange forskellige formål. Vi har stor erfaring med tunnelering, som er en effektiv og skånsom måde at klimasikre og etablere store regnvandsledninger på i store byområder med tæt bebyggelse.

Kontakt

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Facts

Arkil besidder en række specialer.

Herudover ud­fører Arkil en lang række komplekse storprojekter, både af national og til tider også af international karakter.

Store infrastrukturopgaver

Motorvejen Herning-Holstebro

Arkil udførte en etape af Herning-Holstebro motorvej mellem Tvis og Aulum for Vejdirektoratet.

 

 

Læs hele casen

Projektperiode
2015-2018
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
308 mio. kroner

Store infrastrukturopgaver

Udvidelse af Aarhus Ø

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk