27. juni 2016

Skovshoved Havn blev indviet med royal deltagelse

Efter næsten to års arbejde for Arkil Fundering og Vandbygning blev udvidelsen af Skovshoved Havn fejret søndag den 22. maj 2016.  

Åbningen blev officielt foretaget af HKH kronprins Frederik, som havde taget sønnen Christian med på dagens arbejde.

Før den officielle åbning midt på havnen blev der afholdt en sammenkomst for alle involverede parter i arbejdet med at udvide Skovshoved Havn.

Her var Arkil repræsenteret ved adm. direktør Jesper Arkil, Adm. direktør for Fundering A/S, Palle Knudsen, samt Peter Quist Christensen, afdelingschef for Vandbygning. Ud over Arkil var Gentoftes borgmester Hans Toft og arkitekt Dan Hasløv til stede ved genindvielsen af den markante lystbådehavn nord for København.

Gentoftes borgmester benyttede lejligheden til at uddele rosende ord til de medarbejdere fra Arkil, som har arbejdet på projektet i såvel sommer som vintertiden, og for deres store indsats under til tider drøje forhold.

Jesper Arkil kvitterede med at takke til alle involverede parter i anlægsfasen, og overdrog samtidig et billede af havnens udvidelse til havneformand Per Trane.

- Det har været et spændende – til tider for spændende - projekt at udføre. Men i dag står der et flot og arkitektonisk moderne havneanlæg, sagde Jesper Arkil under sin tale.

Den officielle åbning foregik på havnens nye jolleplads. Her blev den røde snor klippet af Prins Christian, der sammen med sin far kronprins Frederik kom sejlende til arrangementet.

Der skal her lyde en stor tak til Arkils medarbejdere, som har trukket et stort og til tider hårdt læs med at få havnen til at fremstå i den rette form.

Læs mere

Du kan læse mere om projektet under vores case Skovshoved Havn

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk