31. januar 2024

Sekantpæle når 21 meters dybde forud for Campus Mærsk

Den indkapslede byggeplads giver optimale betingelser fra arbejdet, der fortsætter ufortrødent trods vind og vejr.

Bag teltdugen på Amaliegade i København borer vi dybt ned i den komplicerede undergrund for at sikre byggegruben mod grundvand forud for Campus Mærsk. 

 

Der sker ting og sager inde i det store hvide telt, som i denne tid sætter et tydeligt præg på Amaliegade i det indre København.

Her opfører Mærsk en ny campus-bygning i tilknytning til det eksisterende kontor på Esplanaden. Efter den tidligere bygning er revet ned, sætter Arkil Fundering nu sekantpæle langt ned i jorden forud for opførelsen af det nye byggeri.

For skæbnen vil, at matriklen ligger oven på noget af Københavns mest komplicerede undergrund. I stil med tektoniske plader, der forvitrer og forskubbes i mødet med hinanden, grænser tykke lag af hård kalk op til hinanden adskillige meter under det kongelige kvarter.

Jorden rystes ud af "spanden", efter den har været nede i foringsrøret for at tømme det.

Samtidig løber der en større grundvandsåre under det, der nu er en byggeplads. Derfor er det nødvendigt at sænke grundvandet, men fordi de historiske bygninger i kvarteret er funderet på gamle egetræspæle, må man ikke påvirke grundvandsspejlet i området – det ville få egetræspælene til at rådne.

Følger betonforbrug nøje

Spunsvægge var også udelukket på grund af vibrationerne, så løsningen blev at sætte sekantpæle hele vejen rundt om byggegruben. Det vil sige 422 pæle i alt, som oprindeligt skulle gå ned i 11 meters dybde. Men på grund af den komplicerede undergrund skal de nu helt ned i 21 meters dybde for at sikre, at de rammer et stabilt lag kalk.

Undervejs derned møder tænderne på foringsrøret både flint, knogler, store sten og lommer i kalklagets sprækker.

”Vi følger betonforbruget nøje for at få en fornemmelse af undergrunden,” siger projektchef Andreas Bo Hylsebeck.


På grund af sprækker i undergrunden er ikke udsædvanligt, at der må fyldes fem kbm mere beton i pælene end beregnet.

Han forklarer, at det ofte er nødvendigt at fylde fem kbm meter mere beton i pælene, end det var planlagt, fordi betonen løber ud i sprækker i undergrunden, når man trækker foringsrøret op.

”De store afvigelser kan godt gøre projektet lidt udfordrende, fordi vi jo så skal bestille ekstra beton. Hvis det betyder, at vi må vente med at gøre en pæl færdig til dagen efter, går det jo ud over fremdriften,” siger han.

Med tre store boremaskiner i sving når man tre pæle om dagen inden for det tilladte tidsrum fra kl. 8-17 mandag til fredag. Til projektet her er tre medarbejdere blevet lært op i brugen af de store maskiner, så de to kollegaer til hver maskine nu skiftes til at være håndmand og sidde i førerhuset.


For at sikre, at sekantpælene kommer til at stå på et stabilt kantlag, må de ned i 21 meters dybde.

 

KONTAKT

ANDREAS BO HYLSEBECK KNUDSEN
Projektchef, Arkil Fundering

TLF.: 64 41 87 70  
ANDRE@arkil.dk

FAKTA

Forberedelse af byggegrube til Campus Mærsk i underentreprise for EMR Murer & Entreprenør.

Bygherre: Mærsk (Arpe & Kjeldsholm er totalentreprenør)

Periode: Sep 2023 – sommer 2024

Omfang:

  • 422 sekantpæle i ned til 21 meters dybde
  • 7.000 kbm beton
  • 350 ton jern til armering
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk