25. februar 2015

Renovering godt i gang

Renoveringen af Arkil Asfalts fabrik i Skrydstrup skrider planmæssigt frem. Blandetårnet er taget ned, og tilbage står skorsten og færdigvaresiloer og nogle af de komponenter, som skal genanvendes i det nye blandetårn, som leveres af KVM A/S, en dansk leverandør af asfaltfabrikker i international standard.

Baggrunden for renoveringen er ikke mindst den konstaterede overskridelse af lugtudledningen i forbindelse med genanvendelse af gammelt asfalt i produktionen, som nødvendiggjorde en forlængelse af skorstenen, særligt af hensyn til vores nærmeste naboer, samt en reduktion af den maksimale genbrugsmængde i produktionen til 30 procent. Særligt sidstnævnte tiltag løste på kort sigt problemet med lugtudledningen, men er ikke en god løsning på længere sigt, da en så lav genanvendelsesprocent for det første ikke er konkurrencedygtig, og for det andet ikke hensigtsmæssig i forhold til miljøet, da genanvendelse af opbrudt asfalt reducerer forbruget af råvarer, herunder grus og sten samt olieproduktet bitumen, som bruges til at binde asfalten sammen.

For at imødegå dette problem besluttede Arkil Asfalt at udskifte blandetårnet og indføre en ændret genbrugsmetode til produktion med opbrudt asfalt, som markant reducerer lugtudledningen ved produktion med genbrug, og dermed fjerner det opståede problem direkte ved kilden, også ved højere genbrugsprocenter. Som en yderligere gevinst bliver værket væsentligt mere energieffektivt og mindre vedligeholdelseskrævende. Der vil altid være en mindre grad af lugt, støj mm. knyttet til asfaltproduktion, hvilket er årsagen til at værket er placeret i et område, som netop er udlagt til denne type produktion - jf. værkets miljøgodkendelse - men når det nye blandetårn er rejst i løbet af foråret, bliver produktionen naturligvis underlagt nøje kontroller og tests af analysevirksomheden FORCE, så det eftervises overfor myndigheder og vores omgivelser, at produktionen til fulde lever op til miljøgodkendelsen, som i samme anledning er blevet løftet over på de nyeste krav fra Miljøstyrelsen.

Arkil glæder sig til i foråret at kunne slå dørene op for en fornyet og moderniseret asfaltproduktion på Tingvejen i Skrydstrup, hvorfra Arkil har leveret asfalt siden 1973.

Henvendelser vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til Divisionsdirektør Lars Kim Jørgensen, Arkil Asfalt, tlf. 20 16 51 54, lkj@arkil.dk

Nyhedsarkiv

Se alle nyheder

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk