12. september 2016

Ny maskine skal løse avancerede tunneleringsopgaver

   
     

Arkil har udvidet produktserien til at inkludere produktionen af forbindelsesrør fra hovedkloakkens afløb.

Med den sidste nye erhvervelse, en BM 400 T (Bohrtec), er det i juli 2016 lykkedes at nå det første forbindelsesrør ID 400 mm præcist ved en hældning på ca. 45° fra en eksisterende kloak DN 2500. Der blev konstrueret et PP-rør 450 X 20,5 til at forbinde en opsamler fra en sidegade med kloak ID 2500. Der er allerede planlagt andre tunneleringsopgaver med den maskine i år.

Tunnelteamet fra Arkil ser også frem til at anvende denne BM 400 til almindelige boreopgaver og særligt til at bore forbindelsesrør ud fra hovedkloakken. I tilfælde af spørgsmål kan Johannes Müller kontaktes på +45 40 13 13 50 eller +49 170 7385 166.

Arkil står for etablering af en 4,1 kilometer lang regnvandsledning ved Hvidovre. Læs mere om casen der er udført af Arkil Spezialtiefbau, som er eksperter i tunnelering.

Læs mere om tunnelering

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk