24. maj 2016

Minister på besøg i Greve

Pressemeddelelse udsendt af Greve Kommune i forbindelse med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsens besøg hos PV Greve A/S.


Udlicitering og offentligt-private selskaber var på dagsordenen, da erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) besøgte PV Greve mandag den 23. maj. 

I Greve Kommune sker der noget helt særligt. Greve er nemlig den første kommune i Danmark, der har valgt at udlicitere park- og vejdrift gennem et såkaldt Offentligt-Privat Selskab (OPS). Selskabet hedder PV Greve, og formålet er at samle det bedste fra den private og offentlige sektor i ét selskab.

Mandag kom erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen forbi for at høre om, hvilke erfaringer den nye model for udlicitering har givet.

”Vi viser altid gerne frem, når en minister vil se, hvordan vi gør tingene i Greve. Det har hidtil været et spændende forløb, som har givet rigtig mange erfaringer. Nu er det vigtigt, at vi får samlet op på alle erfaringerne, så andre kommuner kan se, hvilke muligheder et sådan samarbejde giver”, siger borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann.

Arkil A/S er den private aktør, og de har tidligere haft succes med etablering af offentlig-private selskaber inden for vejdrift. Arkil håber, at erfaringerne fra Greve Kommune, Arkil og PV Greve vil være inspirerende for ministeren.

”Vi håber, at vi har bidraget til ministerens værktøjskasse til øget udlicitering af offentlige opgaver ved at præsentere en model, der kan bruges som en succesfuld middelvej, hvis et byråd ikke har lyst til fuldt ud at udlicitere park og vej opgaver”, siger Jens Skjøt-Arkil, direktør for forretningsudvikling i Arkil.

PV Greve har fungeret siden 2014, og er nu godt i gang med at passe på omgivelserne i Greve Kommune. Det har dog taget lidt tid at vænne sig til en ny virkelighed.

”Der har været en række justeringer i arbejdsgange og arbejdsforhold. Men overgangen er forløbet i en tæt dialog med medarbejderne og med begge ejeres opbakning. Vi har nu rammerne på plads. Fokus er derfor skarpt indstillet på at målrette driften, så kommunens borgere oplever den fulde gavn af den nye struktur”, fortæller direktør i PV Greve, Peter Cameron.

Ejerskabet af selskabet er delt lige over, således Arkil og Greve Kommune begge ejer 50 procent. Beslutningen om at danne selskabet blev truffet i 2013, da Greve Kommune ville udlicitere Park og Vej området, men samtidig ønskede at følge aktiviteterne tæt.

Yderligere oplysninger:

Borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann – tlf. 50 58 25 26
Direktør for forretningsudvikling i Arkil, Jens Skjøt-Arkil – tlf. 29 91 17 71
Direktør for PV Greve, Peter Cameron – tlf. 40 59 51 96

Hjemmeside

PV Greve.dk

Læs mere

PV Greve er et OPS-samarbejde mellem Greve Kommune og Arkil A/S.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk