4. juni 2019

Meddelelse om tvangsindløsning af aktionærerne i Arkil Holding A/S i overensstemmelse med selskabslovens § 70 og 72

 

Nasdaq Copenhagen
Selskabsmeddelelse

4. juni 2019


Meddelelse om tvangsindløsning af aktionærerne i Arkil Holding A/S i overensstemmelse med selskabslovens § 70 og 72

På vegne af J2A Holding ApS, hvis anpartskapital er 100% ejet af Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil, offentliggøres hermed meddelelse om tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Arkil Holding A/S i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72. Vedlagt er også udtalelse fra Arkil Holding A/S bestyrelse samt acceptblanket til brug for overdragelse af aktier til J2A Holding ApS.

Henset til at tvangsindløsningen vil medføre, at J2A Holding ApS bliver ejer af samtlige A- og B-aktier i Arkil Holding A/S, vil bestyrelsen i Arkil Holding A/S ansøge Nasdaq Copenhagen A/S om, at Arkil Holding A/S B-aktier slettes fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Såfremt ansøgningen måtte imødekommes, forventes den sidste handelsdag for B-aktierne at være den 2. juli 2019.


Med venlig hilsen
ARKIL HOLDING A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

 

Download børsmeddelelsen

Download "Meddelelse om tvangsindløsning iht. SEL p 70.pdf"

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk