8. juni 2017

Meddelelse fra Arkil-familien: Niels Arkil er død

PRESSEMEDDELELSE

Haderslev, 8. juni, 2017

Niels Arkil er død

Tidligere administrerende direktør for Arkil, fransk konsul og ridder af Dannebrogordenen, Niels Arkil, er død.

Niels Arkil, der fra 1974 til 2006 stod i spidsen for en af Danmarks største entreprenørvirksomheder, Arkil, døde onsdag d. 7. juni efter et uventet hjertestop i sit hjem. Niels Arkil, der ville være blevet 78 år i dag, overtog i 1974 ledelsen af familievirksomheden, Arkil A/S, fra sin far, Ove Arkil, og stod i 1978 i spidsen for den første børsnotering af en sønderjysk industrivirksomhed.

Gennem årene bestred Niels Arkil forskellige poster i Arkil. Først som administrerende direktør for Arkil A/S, siden som administrerende direktør for Arkil Holding A/S, og sidst som formand for bestyrelsen. I perioden førte Niels Arkils lederskab til en betragtelig udvidelse af virksomhedens aktiviteter, både i Danmark og i udlandet, og virksomheden gik fra at være en lokal, sønderjysk asfaltvirksomhed til at være en af Danmarks største entreprenørkoncerner med afdelinger i flere nordeuropæiske lande. I løbet af de senere år er A-aktierne og kontrollen med selskabet løbende overdraget til sønnerne, Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil. Jesper Arkil har siden 2007 været administrerende direktør for virksomheden, mens Jens Skjøt-Arkil siden 2011 har bestridt posten som direktør for forretningsudvikling.

Mange tillidshverv

Sideløbende med sit virke i Arkil bestred Niels Arkil en række tillidshverv. Han var i mange år fransk honorærkonsul i Sønderjylland, en indsats han i 2001 modtog den franske Légion d'honneur-orden for. Herudover var Niels Arkil i mange år aktiv i Danske Entreprenører, fra 1993 til 1999 som formand for arbejdsgiverorganisationen – en indsats han i 2001 modtog Dannebrogordenen for. Fra 1998 til 2002 sad han i præsidiet for de europæiske entreprenørers organisation, FIEC, og herudover har Niels Arkil beklædt bestyrelsesposter i flere danske virksomheder, herunder ECCO, JydskeVestkysten og Dansk Affald.

Rotary og udveksling

Niels Arkil spillede gennem mere end 40 år en særdeles aktiv rolle i Rotary, både som menigt medlem, klubpræsident og distriktsguvernør. Det var især organisationens ungdomsudvekslingsprogram, som stod hans hjerte nær, og sammen med sin hustru åbnede han gennem årene sit hjem som værtsfamilie for utallige unge studerende fra alle hjørner af verden.

Efter Niels Arkil trådte af som formand for Arkils bestyrelse i 2013, koncentrerede han sin tid om sin hustru og sin familie. De seneste år blev præget noget af helbredsproblemer, men interessen for samfundsanliggender og den globale udvikling forblev usvækket til det sidste.  

Niels Arkil efterlader sig hustruen Lisbeth Arkil, fire børn og i alt ni børnebørn.

Er der uopsættelige spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes.

På familiens vegne

Vibeke Lund Arkil

Telefon: 23 24 88 82

e-mail: va@aptum-ink.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk