5. oktober 2016

Medarbejdere fra Arkil får en pris af Aarhus Kommune

Et hold medarbejdere fra Arkils anlægsafdeling i Randers, som har været beskæftiget på projektet Søndre Ringgade i Aarhus, modtog mandag 3. okt. ”GravGo prisen” og 10.000 kroner ved en prisoverrækkelse i Aarhus.

Det er Stadsarkitekten og afdelingen ”Center for Byens Anvendelse” under Aarhus Kommune, der uddeler en pris for smukkere vejarbejder. Tanken med ordningen er at motivere både entreprenører, byggeledelse og vejarbejdere på byggepladserne til at tænke over, hvordan der ser ud i byrummet mens der graves, lægges rør og asfalteres.

”Trods det store vejarbejdes kompleksitet er det lykkedes at skabe overskuelighed i arbejdsområdet. Der er  fokus på både fremkommelighed for trafikanter og på arbejdsvilkår for projektets medarbejdere. Derigennem er der skabt faglig stolthed og fælles holdning til, at et smukkere vejarbejde fremmer trafikal overskuelighed”, lyder det bla. i begrundelsen.

Entrepriseleder Sahin Özcan, Holdformand Rico Sejr, Maskinfører Casper Larsen og Projektchef Svend Jørgensen modtog prisen på medarbejdernes vegne af Stadsarkitekten Stephen Willacy. På billedet nederst til højre er medarbejderne fra projektet samlet. Fra venstre Sahin, Keld, Jens, Rico, Casper, Peter, Johnny, Morten og Torben. De skal nu i fællesskab finde ud af, hvordan pengene skal bruges.  

Vi ønsker medarbejderne et stort tillykke med den fine pris.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk