Kompetencer

Arkils fundament bygger på en række af solide kompetencer inden for entreprenørverdenen. Virksomheden udfører store motorvejsprojekter, bygger broer og laver sporarbejde, vi er specialister i forureningsoprensning og tunnelering, og har 80 års erfaring med alle former for anlægsarbejde.

I Arkil har vi stor erfaring med komplekse vandbygnings- og funderingsopgaver, og samtidig råder vi over en række asfaltværker og er pionerer inden for privat vejservice. Med andre ord: I Arkil har vi en række kompetencer in-house til gavn for vores kunder. Arkil bygger på fremtiden, og vores motto er ”Kvalitet til tiden”.

Store infrastrukturopgaver

Vi udfører store, komplicerede infrastrukturopgaver med aktiviteter som brobygning, motorvejsarbejder, jernbanearbejder, tunnelering, samt udvidelse og renoveringer af havnearealer i hele Danmark.

Læs mere

Traditionelle anlægsopgaver

Vi udfører hvert år store byggemodningsprojekter, lige som kloakerings- og forsyningsledninger samt vejanlæg og udgravning til regnvandsbassiner er blandt vores kernekompetencer. Vi løser vejsaneringsopgaver på både mindre veje samt cykelstier, lige som brolægningsarbejde, jordflytning og afvandingsprojekter er en del af vores hverdag.

Læs mere

Bro & Beton

Arkil Bro & Beton er specialiseret i nybygning og renovering af betonanlæg som eksempelvis broer, glidestøbninger, rensningsanlæg, parkeringsanlæg samt broløft og broskub.

Læs mere

Rail

Arkil Rail er specialiseret i opgaver inden for jernbaneområdet og har gennem årene lavet en række store opgaver for Banedanmark. Kompetencerne i Arkil Rail omfatter alle jernbanetekniske discipliner inden for sporarbejde og kørestrøm.

Læs mere

Miljøteknik

Arkil har gennem mere end 20 år opbygget en stor ekspertise inden for oprensning af forurenede grunde og har stor erfaring med flere forskellige oprensningsteknikker. Vi har erfaring og ekspertise med etablering af både små og store grundvandssænkningsanlæg for at holde udgravninger tørre, hvor der arbejdes under det naturlige grundvandsspejl. 

Læs mere

Asfalt

Asfaltsektionen udfører alle former for asfaltbelægninger og vedligeholdelsesarbejder på motorveje, landeveje, kommuneveje, lufthavne, parkeringspladser, industriarealer, både herhjemme og i udlandet. Arkil sælger herudover asfalt direkte fra vores asfaltfabrikker, hvoraf de fire ligger i Danmark, fem i Tyskland samt to i Irland.

Læs mere

Fundering & Vandbygning

Arkil Fundering bygger på mere end 35 års erfaring med alle former for funderings- og efterfunderingsopgaver i Danmark og Nordtyskland.

Ud over rene funderingsopgaver udfører vi også byggegrubeafstivninger, spunsarbejder, forureningsoprensning med storformatboringer og havne- og vandbygningsopgaver.

Læs mere

Vejservice

Arkil Vejservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af veje og grønne områder. Affaldsindsamling, snerydning og saltning, græsklipning, renholdelse af toiletter, udskiftning af autoværn og kantpæle samt opsætning af skilte langs veje er blandt vores mangfoldige arbejdsopgaver.

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk